Poskytované služby

Inseminačno-reprodukčné centrum NŽ Topoľčianky, š.p. poskytuje v ROKU 2022 nasledovné služby

EÚ registračné číslo inseminačno-reprodukčného centra: ISŽ-01

Plemenné žrebce 2022PLEMENNÉ ŽREBCE 2022