Veterinárne podmienky NŽ Topoľčianky, š.p. pre kobyly a žrebcov v pripúšťacej sezóne 2022

Podmienky pre plemenné kobyly v inseminácii:

Podmienky pre plemenných žrebcov na produkciu čerstvej spermy, ID, alebo pôsobiacich v NŽ v prirodzenej plemenitbe