Zakladateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Domov
O nás
Info o GDPR
Články
Predaj koní
Chov koní
Kalendár podujatí
Služby - cenník
Poľnovýroba
História
Štatúty PK
Inseminačno-reprodukčné centrum
Úrad plemennej knihy Lipican, Hucul, Shagya arab, Arabský plnokrvník
ONLINE PLEMENNÁ KNIHA
Zemský chov
Zverejnenie zmlúv verejného obstarávania
Nástenka
Kontakt
Vyhľadávanie:

Facebook

Počet prístupov:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes2409
mod_vvisit_counterVčera2359
mod_vvisit_counterTento týždeň55910
mod_vvisit_counterMinulý týždeň109823
mod_vvisit_counterTento mesiac173353
mod_vvisit_counterMinulý mesiac58208
mod_vvisit_counterCelkovo6501624

On-line (posled. 20 minút): 70
Vaša IP: 54.161.31.247
,
Dnes je: 15. 06. 2019
Rezortné partnerské organizácie:

Závodisko Bratislava, š.p.

Lesy SR, š.p.

Plemenárske služby SR, š.p.

Agrokomplex – Národné výstavisko

Agroinštitút NITRA, š.p.

Partneri a sponzori JK pri NŽ Topoľčianky, š.p.:
KNOTT spol.s r.o. GRAND MAGAZINE
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Horse TV
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism EU PRESS, s.r.o.
Heineken Vetis
TONAK a.s. Pneuservis GAJDOŠ
SIGI TRADE s.r.o. Agencja Jeździecka Anna i Artur Bober
Solčanka Ing. Dalibor Gregor - FOTOGREGOR
ACE Design spol. s r.o. ESSA - European Stade Studs
Baroquetrade AGRO TAMI, a.s.
PERI spol. s r.o. PROLI, spol. s r.o.

Úrad plemennej knihy
Oznamy pre chovateľov

UPOZORNENIE

 

Stredisko plemenárskej evidencie a marketingu oznamuje, že vybavuje žiadosti od chovateľov len pre plemená koní lipican, hucul, shagya-arab, arabský plnokrvník a arab.

 Vybavenie akejkoľvek žiadosti do 24 hodín je so 100%-nou prirážkou z ceny za uvedenú službu. Všetky ostatné žiadosti sa vybavujú do 30 pracovných dní od ich oficiálneho prijatia.

  

Aktuálny cenník si môžete pozrieť TU


OZNAM O KONANÍ HROMADNÉHO PREDVÝBERU ŽREBCOV 5.5.2016

 

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. ako gestor tradičných plemien koní lipican, hucul, shagya-arab a arabský plnokrvník oznamuje chovateľom nasledovné:


Podávanie žiadostí o predevýber žrebcov na rok 2016 je potrebné zaslať písomne do 30.04.2016


K žiadosti je potrebné pripojiť fotokópiu osvedčenia žrebca, telefónny kontakt na majiteľa, miesto ustajnenia žrebca.
 


- pre potvrdenie výberu importovaným arabským plnokrvným žrebcom, resp. zaradenie týchto žrebcov je potrebné predložiť:
 


a) exportný certifikát WAHO
b) predložiť uvedenú zmenu majiteľa
c) predložiť originál, resp. fotokópiu 5-generačného pôvodu žrebca


Podávanie žiadostí o zápis novo zaradených plemenných kobýl (importované, resp. prvý krát pripustené v roku 2015, 2016) je potrebné zaslať do 31.05.2016 písomne.
K žiadosti je potrebné pripojiť fotokópiu osvedčenia kobyly, telefónny kontakt na majiteľa, miesto ustajnenia kobyly.


- pre zápis do plemennej knihy kobýl - importovaným arabským plnokrvným kobylám je potrebné predložiť:


a) exportný certifikát WAHO
b) predložiť uvedenú zmenu majiteľa
c) predložiť originál, resp. fotokópiu 5-generačného pôvodu kobyly.


Podávanie žiadostí o skúšky výkonnosti kobýl (podľa STN 46 63 10 a platných štatútov PK) u majiteľa kobýl je potrebné predložiť písomne do 30.04.2016.


K žiadosti je potrebné pripojiť fotokópiu osvedčenia kobyly, telefónny kontakt na majiteľa, miesto ustajnenia kobyly.

 

OZNAM O KONANÍ HROMADNÉHO PREDVÝBERU ŽREBCOV

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. oznamuje chovateľom, že hromadný predvýber žrebcov plemien hucul, lipican, shagya-arab a arabský plnokrvník sa

uskutoční 05.05.2016 (štvrtok).

Program:

Miesto konania: Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Jazdiareň

PROGRAM:

7,00 hod. – 9,00 hod. Naskladnenie koní

9,00 hod. Kontrola pasov, meranie koní

10,00 hod. Predvýber, predvedenie koní v kroku a v kluse na ruke, vo voľnosti

13,30 hod. Vyhodnotenie a zápis z predvýberu žrebcov.

Žiadosti zasielajte na adresu:

Ing. Emil Kovalcik, PhD.

vedúci PK a marketingu

NÁRODNÝ ŽREBČÍN „TOPOĽČIANKY“
Parková 13

951 93 Topoľčianky

 

 

Posledná úprava Piatok, 12 Február 2016
 
Cenník poplatkov – plemenná kniha

Úkon 

Cena v EUR (bez 20% DPH) 

Vstupný zápis koňa (import) 

67,00 

Výber žrebca na príslušný rok do 1.2. príslušného roku 

34,00 

Výber žrebca na príslušný rok po 1.2. príslušného roku 

67,00 

Výber žrebca na základe vlastnej výkonnosti 

34,00 

Predvýber žrebca na základe žiadosti majiteľa (individuálne v odôvodnených prípadoch) 

100,00 + dopr. 

Predvýber žrebov v NŽ Topoľčianky - hromadne 

67,00 

Výkonnostné skúšky žrebcov 

133,00 

Výkonnostné skúšky žrebcov pre zahraničných majiteľov 

200,00 

Výkonnostné skúšky kobýl 

34,00 

Výkonnostné skúšky kobýl pre zahraničných majiteľov 

200,00 

Opravné výkonnostné skúšky 

100,00 

Zápis kobyly do PK pred narodením žriebäťa do 4 rokov veku kobyly 

24,00 

Zápis kobyly do PK po ožrebení 

30,00 

Zápis PK do PK individuálne na základe žiadosti majiteľa 

27,00 + dopr. 

Registrácia žriebäťa do 31.12. v roku narodenia 

17,00 

Elektronický čip  

6,00 

Registrácia žriebäťa do 1 roku  

34,00 

Registrácia a označenie žriebäťa 1-3 ročného (s doložením DNA) 

67,00 

Odborný popis koňa na žiadosť majiteľa

17,00 + dopr.

Vystavenie POP koňa do veku 1 roka

17,00

Vystavenie POP koňa od 1 roku veku

27,00

Vystavenie pasu koňa

17,00

Vystavenie pasu koňa staršieho ako 1 rok

34,00

Vystavenie pasu koňa na základe žiadosti majiteľa do 48 hodín

100,00

Zmena majiteľa v POP

7,00

Zmena ostatných údajov v POP (zmena mena koňa, kastrácia a pod.)

17,00

Vystavenie POP - duplikát

67,00

Vystavenie pasu koňa – duplikát

67,00

Výpis z PK - duplikát

20,00

Výberová knižka - duplikát

34,00

Vystavenie výberovej knižky žrebcovi po SV a predložení DNA (novozaradené žrebce)

17,00

Vystavenie duplikátu pripúšťacieho lístku

7,00

Bonitácia (jarná, jesenná) základného stáda, dorastu a plemenného materiálu na žiadosť chovateľa

200,- + dopr.

Vystavenie exportného certifikátu WAHO (pri exporte arabských plnokrvných koní)

100,00

 

Vysvetlivky:

dopr. – pri individuálnych návštevách sa účtuje dopravné 0,300 EUR/km

Iné služby neuvedené v sadzobníku účtujeme dohodou.

K uvedeným cenám sa pripočítava 20% DPH.

Schválené riaditeľom Národného žrebčína, š.p. Topoľčianky, š.p.

Ing. Michal Horný, PhD. 

03.01.2018

 

REGISTRÁCIA ŽRIEBÄT V ROKU 2019

   Upozorňujeme chovateľov, že od 24.4.2019 sa zmenili podmienky registrácie žriebät v zemskom chove. V prípade žriebät narodených v roku 2019 a zahlásení na Oddelenie marketingu a plemenárskej evidencie do Národného žrebčína do 14 dní od ich narodenia, bude majiteľovi fakturovaný poplatok za dopravu pre konzulenta 0,30 EUR/km. Ak majiteľ nahlási žriebä po tomto termíne (po viac ako 14-dňoch od jeho narodenia), môžu byť majiteľovi účtované plné náklady spojené s registráciou žriebäťa.

 
   Pri registrácii žriebät v zahraničí bude majiteľ hradiť dopravu konzulentovi podľa cenníka.

Posledná úprava Streda, 24 Apríl 2019
 
Zmena majiteľa koňa

Uznaná chovateľská organizácia pre vedie PK plemien hucul, shagya-arab, lipican a arabský plnokrvník, upozorňuje nových majiteľov koní, že pri prepise vlastníka koňa je potrebné predložiť na úrad plemennej knihy tieto dokumenty:

  1. Hlásenie o zmene majiteľa
  2. Kúpno-predajnú zmluvu, resp. doklad o nadobudnutí koňa (faktúra)
  3. Potvrdenie o pôvode koňa (POP – rodokmeň koňa)
  4. Pas koňa

Upozorňujeme, že PAS koňa neslúži ako doklad o vlastníctve, čo je uvedené aj na prvej strane menovaného dokladu. POP – potvrdenie o pôvode koňa slúži ako doklad vlastníctva a predchádzajúci majiteľ je povinný oba doklady odovzdať s koňom novému majiteľovi.

BEZ UVEDENÝCH DOKLADOV NEBUDE ZMENA MAJITEĽA UZNANOU CHOVATEĽSKOU POTVRDENÁ ANI AKCEPTOVANÁ!!!

V prípade, že sa tak nestane, môže Úrad plemennej knihy vystaviť duplikáty, ktoré si musí uhradiť nový majiteľ.

Vystavenie duplikátu POP (potvrdenie o pôvode koňa)           67,- EUR + 20% DPH

Vystavenie pasu koňa – duplikát                                                 67,- EUR + 20% DPH

V prípade koní importovaných – dovezených sa vopred informujte o podmienkach prepisu.

Hlásenie:
(.doc)   (.pdf)

    Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. ako uznaná chovateľská organizácia v chove koní (pre plemená lipican, hucul, shagya-arab a arabský plnokrvník) si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat a Nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 ste povinný do 14 dní od vykonania zmeny v pase a potvrdení o pôvode koňa uznanou chovateľskou organizáciou nahlásiť zmenu  na pracovisko  PS SR š.p. Hlohovecká 5 , 951 41 LUŽIANKY. Zmeny je potrebné zasielať na predpísaných tlačivách, ktoré nájdete na stránke www.pssr.sk.
 
 
Posledná úprava Utorok, 26 Január 2016
 
Úradné hodiny
Úradné hodiny (prijímanie žiadostí o zmenu majiteľa koňa, prijímanie žiadostí o vystavenie duplikátov, vstupné zápisy importovaných koní a iné úradné záznamy):
 
Utorok:  7.30 – 11.00 hod.
Streda:  7.30 – 11.00 hod.
Štvrtok:  7.30 – 11.00 hod.
 
Posledná úprava Utorok, 26 Január 2016
 
Kontakt

Stredisko plemenárskej evidencie a marketingu

Parková 13

951 93 Topoľčianky

Tel:  +421 37/630 16 13

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

               Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

               Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava Nedeľa, 17 Jún 2018
 


 
 
Aktuality:
90-te výročie založenia NŽ Topoľčianky - VIDEO
Streda, 11 Júl 2018
article thumbnail

90-te výročie založenia NŽ Topoľčianky - VIDEO  
2011/oslava_90/video/90.r_nzt [ ... ]


Kalendár 2019
Piatok, 30 November 2018
article thumbnail

Ponúkame Vám aktuálny celofarebný visiaci kalendár na rok 2019 s [ ... ]


Darčeková poukážka na jazdu dvojzáprahom
Streda, 11 Júl 2018
article thumbnail

  Teraz môžete darovať formou poukážky priateľom a známym mož [ ... ]


Celofarebná fotografická publikácia - FEI WORLD DRIVING CHAMPIONSHIP FOR PAIRS 2013 TOPOLCIANKY - SLOVAKIA
Streda, 11 Júl 2018
article thumbnail


Nový mesačník životný štýl a kôň - jazdectvo, dostihy v predaji !!!
Piatok, 27 Júl 2018
article thumbnail


Za lipicány po hřebčínech Evropy
Utorok, 23 Október 2018
article thumbnail


Ponúkame Vám novú celofarebnú fotografickú publikáciu, kt [ ... ]


SVADBA – SVADOBNÝ KOČ NA OBJEDNÁVKU
Streda, 11 Júl 2018
article thumbnail

V cene je zahrnutá 1 hodina jazdy kočom, za každú začatú hodinu sa ú [ ... ]


Publikácie Národného žrebčína Topoľčianky, š.p.
Streda, 11 Júl 2018
article thumbnail


Celofarebná publikácia vydaná k príležitosti 90 - teho vý [ ... ]


 
 
 
© 2019 Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.