Zakladateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Domov
O nás
Články
Predaj koní
Chov koní
Kalendár podujatí
Služby - cenník
Poľnovýroba
História
Štatúty PK
Inseminačno-reprodukčné centrum
Úrad plemennej knihy Lipican, Hucul, Shagya arab, Arabský plnokrvník
ONLINE PLEMENNÁ KNIHA
Zemský chov
Zverejnenie zmlúv verejného obstarávania
Nástenka
Kontakt
Vyhľadávanie:

Facebook

Počet prístupov:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1820
mod_vvisit_counterVčera3902
mod_vvisit_counterTento týždeň5722
mod_vvisit_counterMinulý týždeň24417
mod_vvisit_counterTento mesiac57891
mod_vvisit_counterMinulý mesiac125852
mod_vvisit_counterCelkovo5359859

On-line (posled. 20 minút): 69
Vaša IP: 54.83.66.51
,
Dnes je: 20. 02. 2018
Rezortné partnerské organizácie:

Závodisko Bratislava, š.p.

Lesy SR, š.p.

Plemenárske služby SR, š.p.

Agrokomplex – Národné výstavisko

Agroinštitút NITRA, š.p.

Partneri a sponzori JK pri NŽ Topoľčianky, š.p.:
KNOTT spol.s r.o. ARGUS MEDIA, a. s.
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Horse TV
EU PRESS, s.r.o. Vetis
Pivovary Topvar, a. s. Pneuservis GAJDOŠ
SIGI TRADE s.r.o. Agencja Jeździecka Anna i Artur Bober
Solčanka Ing. Dalibor Gregor - FOTOGREGOR
ACE Design spol. s r.o. ESSA - European Stade Studs
Baroquetrade AGRO TAMI, a.s.
PERI spol. s r.o. PROLI, spol. s r.o.
Chovateľsko-športové informácie:


CHOVATEĽSKÝ SEMINÁR V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY
CHOVATEĽSKÝ SEMINÁR V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY     Dňa 7. apríla 2017 sa priestoroch Národného žrebčína konal seminár pre chovateľov tradičných plemien. Chovateľov privítal riaditeľ Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. Ing. Michal Horný, PhD., ktorý ich informoval o aktivitách a medzinárodnej spolupráci Národného žrebčína a zahraničných chovateľských organizácií. Upozornil na novelizáciu Štatútov plemenných kníh v súvislosti s novými nariadeniami EÚ a zdôraznil povinnosť registrácie koní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.
    MVDr. Viliam Naštický, ako vedúci Inseminačno-reprodukčného centra, predstavil chovateľom kariéru a pôvod žrebca Quinnus II, ako aj postup pri objednávke čerstvej spermy od žrebca a podmienkach inseminácie cudzích kobýl v Národnom žrebčíne.
    Ing. Emil Kovalčík, PhD., informoval chovateľov o súčasnom stave populácie genetických zdrojov koní.
    Na záver boli chovateľom v Jazdiarni Národného žrebčína predvedené žrebce Quinnus II a Siglavy XVI Galanka.
 
SPRÁVA O ZEMSKOM CHOVE V ROKU 2016

    V  chovateľskej sezóne 2016 zaregistroval  Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. ako gestor tradičných plemien koní shagya - arab, hucul, lipican a arabský plnokrvník na žiadosť majiteľov kobýl  66 narodených žriebät (tabuľka 1).  Z toho:

a)      9 shagya - arabských žriebät
b)    28 arabských plnokrvných žriebät
c)    11 lipicanských žriebät
d)    18 huculských žriebät


   Stavy zaregistrovaných žriebät v roku 2016 sa udržali na približne rovnakej úrovni ako v roku 2015 (68 registrovaných žriebät v roku 2015). V posledných rokoch sa stretávame s poklesom pripúšťania koní v zemskom chove a následne aj s poklesom zaregistrovaných žriebät. Na základe odovzdaných pripúšťacích registrov z minuloročnej sezóny (2016), možno počítať s narastajúcim poklesom narodených a registrovaných žriebät v zemskom chove.
    Výrazne sa zvýšil počet  novozapísaných plemenných kobýl (tabuľka 2). Najväčší podiel tvorili novozapísané kobyly plemena Arabský plnokrvník (24 kobýl).

Na Slovensko bolo importovaných 72 koní:
-    56 arabských plnokrvných koní (tabuľka 3)
-    7 koní plemena hucul
-    6 lipicanských koní
-    3 kone plemena shagya-arab.

    V roku 2016 bolo exportovaných 17 arabských plnokrvných koní do Českej republiky, Poľska a Rakúska.

Tab. 1:
Počty zaregistrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch

Plemeno/rok

Počty zaregistrovaných žriebät

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

HUCUL

37

23

25

22

29

27

6

10

18

LIPICAN

34

37

28

20

33

14

31

34

11

ARAB

(shagya+Or 1/1)

42

43

55

53

39

28

14

24

37

SPOLU

113

103

108

95

101

69

51

68

66


Tab. 2:
Počty zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh v súkromnom sektore

Plemeno

ROK

2014

2015

2016

Lipican

16

0

15

Hucul

13

5

1

Shagya arab+arab

3

2

3

Arabský plnokrvník

7

4

24

SPOLU

39

11

43

Tab. 3:
Počty importovaných arabských plnokrvných koní v rokoch 2011 – 2016

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Počet importovaných koní (ks)

13

13

6

6

56

Tab. 4:
Novozapísané kone génových zdrojov  do plemenných kníh v roku 2016

Plemeno

Kone Národného žrebčína Topoľčianky

Zemský chov (kone v súkromnom vlastníctve)

SPOLU

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

ROK

2016

 

ROK

2016

 

ROK

2016

 

ROK

2016

 

 

ROK

2016

 

 

ROK

2016

 

LIPICAN

13

0

0

11

15

0

39

HUCUL

10

2

0

17

1

0

30

SHAGYA ARAB (ARAB)

22

2

0

9

3

0

36

Arabský plnokrvník

2

0

0

28

24

6

60

SPOLU

47

4

0

65

43

6

165

 
SKÚŠKY VÝKONNOSTI KONÍ

    Naďalej musíme konštatovať, že v zemskom chove v prevažnej miere absentujú skúšky výkonnosti kobýl. V roku 2016 absolvovali skúšky výkonnosti štyri žrebce zo zemského chovu.
    Kobyly boli zaraďované len na základe typu, exteriéru a mechaniky pohybu. V roku 2016 sme zaznamenali nárast počtu novozapísaných plemenných kobýl  do plemenných kníh na 11 kobýl (tabuľka 2,4).
    U  žrebcov génových zdrojov sú výkonnostné skúšky podmienkou pre ich zaradenie do plemenitby podľa platných štatútov plemenných kníh,  resp. je akceptovaný ich výber (licencia na pripúšťanie) z importovanej krajiny.
    V zemskom chove sa uskutočnil predvýber žrebcov dňa 5.5.2016.
   Dňa 27.10. 2016 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonnosti koní génových zdrojov. Skúšky úspešne absolvovali štyri žrebce zo zemského chovu, z toho dva Shagya-arabské žrebce a dva arabské plnokrvné žrebce.
   
    V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise koní do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená. Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik, vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2016 bolo vystavených 114 potvrdení  pre chovateľov zapojených do projektu (tabuľka 5).
   Úrad plemennej knihy v roku 2016 vydal 17 exportných certifikátov WAHO do zahraničia; potvrdil 340 zmien majiteľov, vystavil 114 potvrdení o pôvode koní, vydal 194 pasov a spolu s predsedom Výberovej komisie potvrdil výber pre plemenitbu 32 plemenným žrebcom v zemskom chove.
    K 31.12.2016 evidoval Úrad plemennej knihy vo svojej databáze 682 chovateľov a majiteľov koní a 2523 aktívne žijúcich koní z plemien, ktorých plemenné knihy vedie. (tabuľka 5).

Tabuľka 5:
Počty zapísaných koní, chovateľov - chovov a výkonov Národného žrebčína Topoľčianky

 

Lipican

Shagya-arab

Hucul

Arabský plnokrvník

SPOLU

Počet koní v databáze celkovo

3264

2620

1801

3479

11 164

Počet koní v databáze žijúcich k 31.12.2016

841

653

578

451

2 523

Počet registrovaných chovov (majiteľov) k 31.12.2016

178

195

150

159

682

Počet vydaných potvrdení o pôvode (POP)

v r. 2016

59

49

38

35

181

Počet vydaných pasov koní v r. 2016

65

48

40

41

194

Počet vydaných potvrdení pre PPA v roku 2016

 

114


PLEMENNÉ ŽREBCE

    V roku 2016 bolo v  chove licentovaných a zaradených 32 plemenných žrebcov:

a)      6 shagya-arabských plemenníkov
b)    18 arabských plnokrvných plemenníkov
c)      2 lipicanských plemenníkov
d)      6 huculských plemenníkov

    Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je ešte priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia. Počet zaradených žrebcov v sezóne 2016 v porovnaní s rokom 2015 poklesol o dvoch žrebcov.

NOVELIZÁCIA ŠTATÚTOV PLEMENNÝCH KNÍH
    Na základe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262,  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 a v súčinnosti s Vyhláškou MPRV SR o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat boli Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložené návrhy novelizovaných štatútov plemenných kníh v kompetencii Národného žrebčína „Topoľčianky“, štátny podnik.

    Záverom možno konštatovať, že záujem chovateľov o tradičné plemená a génové rezervy je stabilný. Úroveň plemenného materiálu je vyrovnaná. Percento pripustených kobýl z chovnej populácie je naďalej ovplyvnené ekonomickou krízou, ktorá sa preukazuje najmä v odbyte koní. Cieľom chovateľov ostáva produkcia kvalitných a zdravých chovných, športových, resp. rekreačných a „hobby“ koní pre každodenné využitie, rozvoj agroturistiky, rozvoj turizmu regiónu a budovanie pozitívneho vzťahu mládeže k prírode.
 
Posledná úprava Sobota, 08 Apríl 2017
 
 
 
Výber jazyka:
Slovenčina
Aktuality:
Nový mesačník životný štýl a kôň - jazdectvo, dostihy v predaji !!!
Utorok, 26 December 2017
article thumbnail


 
 
 
© 2018 Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.