Zlatý víkend pre Národný žrebčín Topoľčianky

Ing. Kovalčík Emil, PhD.

Počas uplynulého víkendu (3.-4.7.2004) sa na pôde Národného žrebčína Topoľčianky uskutočnili Majstrovstvá SR v drezúrnom jazdení a v piatok 2.7.2004 Majstrovstvá SR v drezúre pre telesne postihnutých športovcov.

Národný žrebčín po prvý krát organizoval majstrovské podujatie pre telesne postihnutých športovcov v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov. Pretekov sa zúčastnilo 8 jazdeckých dvojíc zo Slovenskej republiky a dokonca majster Českej republiky v paradrezúre Rous Ján. Paradrezúra a šport pre handicapovaných športovcov rozširuje ich aktivity a napomáha ich integrácii do spoločnosti. Pacientom trvale odkázaným na vozík ponúka kôň slobodný pohyb v prírode bez ohľadu na prekážky, a nevidomým zapožičiava zrak. Možnosť zúčastniť sa súťaží zvyšuje sebavedomie postihnutých a dodáva mnohým zmysel života.

Nebolo tomu inak ani v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Dekorovaní boli všetci zúčastnení športovci, avšak zlatú medailu si mohol odniesť iba jeden z nich. Víťazkou SR v paradrezúre sa stala Štefánia Sčensná s koňom Admirál, ktorého jej zapožičal JK Freestyle Poprad,  pod vedením známeho voltižéra a moderátora televízie Markíza pána Jána Tribulu.

Majstrovské súťaže v drezúrnom jazdení pokračovali v sobotu a v nedeľu. V nedeľu sa jazdili druhé kola majstrovských súťaží  detí, juniorov a seniorov. Majstrovstiev sa zúčastnilo viac ako 39 jazdeckých dvojíc z celej Slovenskej republiky, prislúchajúcich k 14 jazdeckým klubom. Rozhodovala medzinárodná rozhodcovká komisia ktorej predsedom bol Doc.Dr. Iľja Vietor, ČR zastupovali Ing. Vítková, Ing. Vojáčková, zo SR rozhodovali prof. Halgoš, p. Kočiová a p. Ivaničová. Rozhodcovské kolégium si v sobotu uctilo pamiatku nestora slovenskej drezúry – majstra športu Dominika Pružinského, položením kvetov k jeho hrobu v Topoľčiankach.

V kategórii detí si v nedeľu zlatú medailu odniesla Lýdia Szebenyiová s koňom Gorbachew (Pony Team Bratislava). V kategórii juniorov a seniorov Národný žrebčín Topoľčianky reprezentovali 3 jazdkyne. V kategórii juniorov sa majsterkou SR v drezúrnom jazdení stala Michaela Horná s koňom Fávio (Národný žrebčín Topoľčianky) a zároveň si odniesla aj striebornú medailu s koňom Fantóm. Bronzovú priečku obsadila Valentová Denisa s koňom Akord (TJ Elán Čierna Voda). V  kategórii seniorov, 24-ročná Lucia Naštická sa v majstrovských súťažiach nenechala poraziť a po vynikajúcich jazdách v Memoriály Dominika Pružinského, ktoré sa jazdili v nedeľu, získala pre Národný žrebčín zlatú medailu s koňom Fantom a striebornú s koňom Fávio. Na treťom mieste skončil Sípoš Tomáš (Farwater) z jazdesckého klubu SK Šport Patronka.

Neraz sa stáva, že športovci z Národného žrebčína súťažia na viacerých kolbiskách. V ten istý víkend sa reprezentanti Národného žrebčína zúčastnili aj Majstrovstiev Slovenskej republiky v záprahovom jazdení v Tatranskej Lomnici. Tu obsadili prvé trie priečky. Zlato vybojoval Pavol Baláž, striebro Miroslav Matuška a bronzovú medailu Pavol Gašpar s dvojzáprahom.

Uplynulý víkend sa stal „zlatým“ víkendom pre Národný žrebčín Topoľčianky, kedy jeho jazdci, s koňmi narodenými a odchovanými v Národnom žrebčíne Topoľčianky, získali tri majstrovské tituly, dve strieborné a jednu bronzovú medailu.
 
Výsledky majstrovských súťaží
    

M SR telesne postihnutých športovcov:

Umiestnenie Meno jazdca:  Meno koňa: Príslušnosť
1. Sčensná Štefánia  Admirál Freestyle Poprad
2. Jobbágzová Katarína Rival  ŠK Patronka
3. Přemylová Petra Marwel HC Hipony Bratislava
4. Truban Vladimír Hádanka  ŠK Hrabiny
5. Mazánová Ivana Hádanka  ŠK Hrabiny

M SR detí:

Umiestnenie: Meno jazdca: Meno koňa: Príslušnosť:
1.  Szebenziová Lídia Gorbachew Pony Team Bratislava
2. Illyová Zuzana  Sultán   TJ Elán Čierna Voda
3. Komžíková Kristína Monarcha TJ Elán Čierna Voda
4. Žiaková Katka Jula   JK Eva Nováčková Polomka
5.  Žiaková Katka Šelda    JK Eva Nováčková Polomka

M SR juniorov:
Umiestnenie: Meno jazdca: Meno koňa: Príslušnosť:
1.  Horná Michaela Fávio JK pri NŽ Topoľčianky, š.p.
2. Horná Michaela  Fantom JK pri NŽ Topoľčianky, š.p.
3. Valentová Denisa Akord TJ Elán Čierna Voda
4. Kohút Patrik Desir Foto svet V+V Skýcov
5.  Hilová Alexandra  Ringo JO Žižka Bratislava
6.  Kvasničková Michaela Barum JO Žižka Bratislava

M SR Seniorov:
Umiestnenie: Meno jazdca: Meno koňa: Príslušnosť:
1.  Lucia Naštická Fantom JK pri NŽ Topoľčianky, š.p.
2. Lucia Naštická Fávio JK pri NŽ Topoľčianky, š.p.
3. Sípoš Tomáš  Farwater SK Šport Patrónka
4. Viková Monika  Fiktus  OJP KR PZ Bratislava
5.  Viková Monika Kaťák OJP KR PZ Bratislava
6.  Pechová Michaela   Falš TJ Elán BratislavaMajstrovstvá SR v drezúrnom jazdení.

Doc. RNDr. Iľja Vietor

3.-4. júla sa už tradične konali drezúrne M SR v Topoľčiankach. Národný žrebčín vytvoril veľmi dobré podmienky pre účastníkov v troch vekových kategóriách (deti, juniori a seniori) pričom v záujme objektivity majstrovské súťaže rozhodovali popri domácich aj dve rozhodkyne z českej republiky. Pozitívom tohoročných M SR bola majstrovská súťaž v kategórii detí a bohatá účasťv súťažiach pre mladšie kone, ktoré nám zabezpečujú optimistickejší výhľad do budúcnosti. Deti súťažili v novom type drezúrnej súťaže, ktorá bola prevzatá z Nemecka a ktorej cieľom je hodnotiť sed, pomôcky a ich účinnosť a nie kvality koňa. Deti a najmä ich tréneri správne pochopili kritériá tejto súťaže a ich svedomitá príprava sa odrazila v dobrých výkonoch. V dvojkolovej súťaži zvíťazila Lýdia Szebenyiová na koni Gorbachew z bratislavkého Pony Teamu. Na druhom mieste skončila Kristína Komžíková s Monarchom pred Zuzanou Illyovou so Sultánom, obe reprezentantky početnej skupiny detí venujúcich sa drezúre v TJ Elán. Za nimi skončila Katka Žiaková, zverenkyňa Evy Nováčkovej zo stredoslovenskej Polomky na poníkoch Jula a Šelda. V otvorenej súťaži Z zvíťazila výkonom 7,3 b. domáca Michaela Horná s Fantomom pred Denisou Valentovou / Akord z TJ Elán (7,1 b.). V tej istej súťaži bol medzi 6-ročnými a mladšími  koňmi najúspešnejší Celtic Z (6,9 b.), ktorého predviedla Viktória Rusnáková, hneď za ním sa umiestnila Veronika Lomnická s topoľčianskym žrebcom Rogerom (6,8 b.) a ako tretí sa umiestnil Damien z Dan Clubu takisto prezentovaný Viktóriou Rusnákovou (6,7 b.).Výkonmi 64,000 a 63,556 % obsadila táto jazdkyňa s Celticom Z a Damienom prvé a druhé miesto aj v sobotňajšej súťaži st.L. Ako tretia sa za ňou umiestnila tentokrát s Fáviom Michaela Horná, ktorá bola súčasne aj najúspešnejšou juniorkou v tejto súťaži (62,889 %). V prvej súťaži st.S (FEI ME-juniorov, úvodná úloha) zvíťazila a obsadila aj druhé miesto Monika Viková z Oddielu jazdnej polície KR PZ Bratislava a to na koňoch Kaťák a Fiktus (63,944 % a 59,111 %). Ako tretia sa umiestnila Viera Dobiašová s Dneprom zo stajne Balunky (59,056 %). V prvom kole súťaže seniorov, Prix St.Georges, obsadila prvé aj druhé miesto domáca Lucia Naštická s Fantomom a Fáviom (64,850 % a 63,700 %). Na treťom mieste sa umiestnil Tomáš Sipos s Farwaterom z SK Šport Patrónka (59,950 %). Najvyššie súťaže boli žiaľ poznačené neúčasťou troch kvalitných koní a to dvoch topoľčianskych a jedneho zo satjne Balunky. V nedeľňajšej súťaži st.Z zvíťazila Michaela Horná s Fantomom (6,6 b.) pred Gabrielou Krakovou s Corinou z KŠJ Zvolenská Slatina (6,5 b.) a Viktóriou Rusnákovou s Damienom (6,3 b.). Pozitívom týchto súťaží bola jednak vyrovnaná forma Michaely Hornej, ktorá konzekventným tréningom získava potrebnú rutinu viditeľnú najmä pri jazdení dvoch značne odlišných koní a taktiež aktívna účasť nového subjektu v oblasti drezúry zo stredného Slovenska. V dobre obsadenej súťaži L (13 štartujúcich) zvíťazila Miroslava Ornthová na koni Marilyn (65,63 %, Limfora Badín) pred Michaelou Hornou s Fáviom (65,400 %) a Veronikou Lomnickou s Rogerom (65,17 %). Tak titul ako aj druhé miesto získala v kategórii juniorov Michaela Horná s Fáviom a Fantomom (celkovo 1135 a 1104 b.). Bronz vybojovala Denisa Valentová s Akordom z TJ Elán (1098 b.). V nedeľňajšej súťaži st. S vyhrala Viera Dobiašová s Dneprom (62,103 %) pred Miroslavou Ornthovou s koňmi Rubén a Marilyn (61,538 a 59,949 %). Vo finálovej súťaži seniorov, küre na hudbu jednoznačne dominovala Lucia Naštická, ktorá obsadila tak prvé ako aj druhé miesto. S Fantomom získala 67,65 % a s Fáviom 67,525 %. Na treťom mieste sa umiestnila Michaela Pechová s Falšom, reprezentujúca TJ Elán (64,025 %). Dobrým výkonom v küre si Lucia Naštická zaistila s Fantomom titul majsterky Slovenska a s Fáviom striebornú medailu (celkový výsledok 1973,5 a 1949,25 b.). Bronz si z Topoľčianok odviezol Tomáš Sipos s Farwaterom (1823,5 b.). Na záver memoriálu Dominika Pružinského sa ešte zišli styri dvojice v úťaži st. T Intermediare I, ktorú vyhrala Lucia Naštická s Fáviom (61,800 %) pred Monikou Vikovou s Kaťákom (60,2 %) a Michaelou Pechovou s Falšom (59,3 %).

Doc.Dr. Ilja Vietor, PhD.


Vytlačiť   E-mail