Kurz drezúrneho jazdenia v NŽ Topoľčianky

Počas víkendu 13.-14.3. sa v areáli Národného žrebčína v Topoľčiankach konal v priebehu posledných mesiacov v poradí už štvrtý tréningový kurz pre drezúrnych jazdcov pod vedením zahraničného trénera.

Kurzu sa zúčastnilo 12 jazdcov so 16 koňmi. Výnimočnosťou tohto kurzu bola účasť dvoch mladých jazdkýň so štyrmi koňmi (Petra Dvořáčková / Zifan, Orinoko a Nella Gottweisová / Nepál, Lapos) a trénerky Ing. Ludmily Vítkovej z Českej republiky. Kurz bol vedený pánom Denisom Soyerom z Belgicka, ktorého sa nám podarilo získať vďaka finančnej podpore rozvojovej komisie FEI. Tak ako aj predchádzajúce kurzy, aj tento organizačne zabezpečili pracovníci NŽ Topoľčianky a simultánny preklad Dr. Iľja Vietor. Cieľom tohto kurzu bola analýza schopností a možností našich drezúrnych jazdcov a koní z pohľadu trénera, ktorý má skúsenosti s prácou v z hľadiska jazdeckého športu tzv. „rozvojových“ krajinách. Denis Soyer je 38-ročný profesionál, ktorý začal voltížou, pokračoval ako dostihový jazdec, militarista, skokan a nakoniec skončil pri drezúrnom jazdení. Všestranné hipologické vedomosti a skúsenosti získal v jazdeckej škole vo francúzskom Saumur a je držiteľom titulu British Horse Society Instructor. Je majiteľom historického areálu v blízkosti Brusselu, kde poskytuje ustajnenie a výcvik majiteľom zhruba 40 koní. V jeho stajniach sú tak Lipicáni, Kladrubáci a Andalúzčania ako aj kone z nemeckého a belgického teplokrvného chovu. Počas tréningu vysvetľoval jazdcom nielen ako robiť jednotlivé cviky alebo ako zlepšiť sed ale na mnohých príkladoch ozrejmil prečo sa kone v danej situácii správajú určitým spôsobom resp. čo limituje ich pohybové schopnosti. Pre väčšinu účastníkov kurzu a mnohých divákov bolo iste veľmi zaujímavé stretnúť človeka s klasickým hipologickým vzdelaním a tak rozsiahlymi vedomosťami. Znovu sa potvrdilo, že zatiaľ čo u nás sa táto kategória odborníkov vytratila, na západe sa vedomosti prenášali systematicky z generácie na generáciu a teda existujú aj mladí ľudia porovnateľní s našimi predvojnovými absolventami pardubického vojenského jazdeckého učilišťa. Denis Soyer hodnotil kvalitu koňského materiálu, vedomosti a schopnosti našich jazdcov v zásade pozitívne a podľa jeho názoru účastníci kurzu majú po ďaľšej systematickej príprave pod dohľadom odborníka šancu na úspech napr. v súťažiach PSI World Challenge cupu. To, čo podľa jeho mienky chýba, je ani nie tak kondičná práca ako technická precíznosť pri príprave našich drezúrnych koní. Tento aspekt však vyžaduje čo najčastejší dohľad skúseného odborníka.

Vďaka dobrej spolupráci medzi Slovenskou jazdeckou federáciou a rozvojovou komisiou FEI bude však možné na tento tréning nadviazať ďalšími, ktoré sa budú striedavo konať v Českej a Slovenskej republike pričom pri hradení nákladov na trénera sa budú kombinovať finančné zdroje jazdcov, majiteľov koní a FEI. Takýmto spôsobom bude reálne zabezpečiť systematickú prácu s fundovaným odborníkom. Najbližším konkrétnym cieľom by mala byť spoločná príprava pred súťažou Challenge cup na jeseň tohto roku.


Vytlačiť   E-mail