Návšteva ministra poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva Slovinskej republiky Franca Buta v NŽ Topoľčianky

Dňa  3. marca 2004 pricestoval na Slovensko minister poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva Slovinskej republiky Franc But. V rámci svojej pracovnej cesty navštívil dňa 4.3.2004 Národný žrebčín Topoľčianky.

Na nádvorí Jazdiarne vzácnu návštevu privítal riaditeľ žrebčína Ing. Michal Horný, PhD. Po krátkom programe v jazdiarni si slovinský minister prezrel historickú jazdiareň, múzeum chovu koní a boli mu predvedení typický predstavitelia plemien, ktoré sa na pôde Národného žrebčína chovajú už viac ako 80-rokov.

Minister poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva Slovinskej republiky Franc But vyjadril uznanie chovateľom Národného žrebčína, ktorého dobré meno sa šíri nielen v Slovinsku, ale aj na celom svete. Vysoko pozitívne hodnotil spoluprácu Žrebčína Lipica a Národného žrebčína Topoľčianky pri výmene odborných chovateľských informácií a genofondu koní, z hľadiska zachovania biodiverzity živočíšnych genetických zdrojov. Minister podporil myšlienku vzájomnej spolupráce a koordinácie týchto štátnych žrebčínov pri záchrane vzácneho a najstaršieho európskeho kultúrneho plemena koní – Lipican.

Oficiálna návšteva ministra Slovinskej republiky sa skončila pamätným zápisom do „Kroniky NŽ Topoľčianky“. 

 


Vytlačiť   E-mail