Zasadnutie H.I.F. (Hucul Internationale Federation) v NŽ Topoľčianky

V dňoch 21. – 22.2.2004 sa konalo zasadnutie predsedníctva medzinárodnej organizácie H.I.F. na pôde Národného žrebčína Topoľčianky. Zúčastnili sa ho predstavitelia členských štátov z Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovenskej republiky.

V rámci zasadnutia vystúpil s referátom aj Doc. Ing. J. Kadlečík, CSc., zo Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre a informoval prítomných o možnosti medzinárodnej spolupráce v rámci vedecko-výskumného projektu FAO, ohľadom zmapovania a analýzy populácie huculských koní.

Na zasadnutí chovateľskej komisie boli prerokované dôležité otázky ďalšej spolupráce členských krajín v rámci medzinárodných chovateľských podujatí, vedenia plemenných kníh a podrobnej analýzy huculských rodín.

Generálne zasadnutie H.I.F. sa bude konať tohto roku v poľskom stredisku IVKOVA dňa 27.-29. mája.

 


Vytlačiť   E-mail