Výcvikové sterdisko už aj na objekte BREZINY

Rozhodnutím vedenia NŽ Topoľčianky, š.p. bolo od 1.1.2004 zriadené ďalšie výcvikové centrum na chovnom objekte Breziny.  Na tomto hospodárskom stredisku sú odchovávané žrebce od odstavu do veku 3- 4 rokov.

Novozriadené výcvikové centrum bude pripravovať predovšetkým záprahové kone pre športové a komerčné účely podniku. Momentálne sa v novozriadenom výcvikovom centre pripravuje 30 koní, medzi nimi aj 8 huculských kobýl, ktoré budú Národný žrebčín reprezentovať na medzinárodnej chovateľskej výstave koní EUROCHEVAL 2004 v nemeckom Offenburg-Ortenau v dňoch 21. – 25.7.2004 (www.eurocheval.de).

1.mája 2004 v rámci večerného galaprogramu NŽ Topoľčianky, š.p. pri príležitosti Tradičného dňa otvorených dverí bude mať premiéru pripravovaný huculský 8-záprah, v jesenných mesiacoch sa zúčastní prezentácie v rámci „Huculských dní v Gladysowe“ a po absolvovaní skúšok výkonnosti budú kobylky preradené do elitného chovného stáda huculských kobýl na objekt Košiar.

Fotografie približujú zimnú prípravu huculských kobýl v štvorzáprahu.


Vytlačiť   E-mail