Jesenná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní

V dňoch 19.-20.10.2004 sa konala v NŽ Topoľčianky, š.p. jesenná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní.

Komisia pracovala v následovnom zložení:

Výberová komisia:

 • Doc. Ing. Marko Halo, PhD. Predseda VK
 • Ing. Peter Görözdi,
 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Ivan Masek
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • Ing. Šmelko Vladimír

Za MP SR:

 • Ing. Tibor Katocs
 • Ing. Michal Urban

S komisiou spolupracovali:  

 • Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ NŽ Topoľčianky š.p.
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • MVDr. Dušan Solár, veterinár NŽ Topoľčianky, š.p.
 • MVDr. Miroslav Viest
 • MVDr. Pavol Benč, za ŠVS
 • Prof. Ing. Vladimír Hučko, Csc.,

Bolo prehliadnutých

bullet

7 lipicanských pepinierov,

bullet

38 plemenných lipicanských kobýl,

bullet

7 shagya arabských pepinierov,

bullet

34 plemenných shagya arabských kobýl,

bullet

7 huculských pepinierov,

bullet

22 huculských plemenných kobýl,

bullet

3 pepinieri plemena slov. teplokrvník,

bullet

26 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka,

bullet

4 pepinieri arabského plnokrvníka,

bullet

5 arabských plnokrvných kobýl,

bullet

mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 2

bullet

9 koní vo výcviku,

bullet

34 športových koní.

Komisia pozitívne hodnotí pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie bolo dôstojne pripravené. Zvlášť pozitívne hodnotí kondičný a zdravotný stav všetkých predvedených koní. Reprodukčné ukazovatele dosahujú dlhodobo vynikajúce výsledky.

Z hľadiska využívania plemenných žrebcov všetkých plemien pôsobiacich v NŽ Topoľčianky výberová komisia vyjadruje vysokú spokojnosť a ďalšiu podporu činnosti IRC (Inseminačno-reprodukčného centra). Prejavom ústretovosti voči ostatným chovateľom v zemskom chove je  zabezpečenie inseminačných dávok špičkových plemenných žrebcov športových línií a tradičných plemien.

Práca zamestnancov NŽ Topoľčianky pri zabezpečení a priebehu jesennej bonitácie bola na vysokej profesionálnej úrovni. Komisia pozitívne hodnotí prípravu písomného materiálu pre členov komisie, ktorý bol prehľadný, precízne spracovaný a mal vysokú vypovedaciu hodnotu.

Po prehliadke všetkých koní výberová komisia zaradila na triednu listinu a do chovného výcviku vybraných jedincov.


Vytlačiť   E-mail