Jarná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní v NŽ Topoľčianky, š.p.

V dňoch 11.-.12.5.2004 sa konala v Národnom žrebčíne „jarná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní“.  

Výberová komisia pracovala v nasledovnom zložení:

 • Doc. Ing. Marko Halo, PhD. Predseda VK
 • Ing. Peter Görözdi,
 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Ivan Masek
 • Ing. Vladimír Šmelko

S komisiou spolupracovali:  

 • Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ NŽ Topoľčianky š.p.
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • MVDr. Dušan Solár, veterinár NŽ Topoľčianky, š.p.
 • MVDr. Pavol Benč, za ŠVS
 • Ing. Michal Urban, MP SR
 • JUDr. Marián Šurda, predseda DR NŽ Topoľčianky, š.p.
 • Prof. Ing. Vladimír Hučko, Csc.,
 • Ing. Naštická Dana

Bolo prehliadnutých 7 lipicanských pepinierov, 41 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya arabských pepinierov, 37 plemenných shagya arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 3 pepinieri plemena slov. teplokrvník, 27 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 4 pepinieri arabského plnokrvníka, 5 arabských plnokrvných kobýl, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 26 koní vo výcviku a 38 športových koní.

Komisia vysoko hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Chovné objekty a okolité prostredie bolo veľmi dôstojne pripravené. Zvlášť pozitívne hodnotila kondičný stav koní a  mladých žrebcov zaradených do chovného výcviku.

V plemennom stáde koní slovenského teplokrvníka komisia konštatovala a kladne hodnotila celkovú homogénnosť stáda, či už po stránke rodokmeňovej alebo po stránke exteriéru. Odrazom stúpajúcej kvalitatívnej úrovne tohto stáda sú dosahované športové výsledky. Ďalšou perspektívou tohto chovu sú žriebätá a mladé kone, ktoré boli komisii predvedené. U týchto jedincov výberová komisia môže hodnotila, že zodpovedajú modernému typu športových koní a svojim exteriérom a mechanikou pohybu sa javia ako veľmi perspektívne športové kone.

Komisia pozitívne hodnotila kolekciu pripravovaných kobýl huculského plemena na medzinárodnú výstavu koní Eurocheval v Nemecku.

Súčasťou bonitácie bol aj predvýber jedincov pre chovný a športový výcvik.


Vytlačiť   E-mail