Zápisnica z výkonnostných skúšok lipicanských kobýl – Jatov

Na základe písomnej žiadosti chovateľa lipicanských koní Ing. Alexandra Rapcu

Dňa 29.11.2004 bola menovaná komisia pre skúšky výkonnosti lipicanských kobýl:

  1. Maestoso X-35, nar. 14.9.1999 (MEDEA), rodina GIDRANA
  2. Conversano VI-16, nar. 9.3.2000 (LEILA), rodina AFRIKA

Výkonnostné skúšky mnohostranne úžitkového typu koní plemena LIPICAN sa konali dňa  15.12.2004 v Jatove. Kobyly boli na skúšky pripravované pod vedením Ing. Norberta Fazekaša, ktorý odovzdal komisii hodnotenie a  známky za výcvik. Komisia konštatuje, že kobyly boli na skúšky výkonnosti dobre pripravené a dobre predvedené. Kobyly absolvovali skúšky výkonnosti vo výslednej triede ELITA. Na základe hodnotenia uvedených kobýl konštatuje, že uvedené kobyly sa stanú prínosom zemského chovu plemena LIPICAN.

Na základe úspešného absolvovania skúšok výkonnosti boli obe kobyly zapísané do HPK (Hlavná plemenná kniha) plemena lipican a boli im pridelené čísla chovných kobýl:

20019 MEDEA (Maestoso X-35)

2019 Medea Maestoso X 35

2020 LEILA (Conversano VI-16)

2020 LEILA Conversano VI 14


Vytlačiť   E-mail