Popularita tradičných plemien v zemskom chove narastá

Národný žrebčín, ako gestor tradičných plemien koní lipican, shagya arab a hucul ukončil v roku 2004 registráciu narodených a nahlásených žriebät v zemskom chove na Slovensku.

Situácia sa oproti predchádzajúcim obdobiam výrazne zlepšila a čoraz viac chovateľov dbá na dodržiavanie  stanoveného chovného cieľa, aj vďaka podpore a komunikácii s pracovníkmi NŽ Topoľčianky. Nezvýšila sa však len kvalita narodených jedincov v roku 2004, ale aj ich početnosť. Rok 2004 možno hodnotiť ako rekordný v počte narodených žriebät za posledných 6 rokov. V roku 2004 sa zaregistrovalo o 78 % žriebät viac ako v roku 2003, pričom z plemena lipican bolo registrovaných 18 žriebät, z plemena hucul 20, a arabských koní (shagya arab, arabský plnokrvník a arab) bolo zaregistrovaných 40.

Zvýšil sa aj počet zaradených žrebcov do plemenitby (nárast v porovnaní s rokom 2003 o 21 plemenných žrebcov). V roku 2004 pôsobilo v plemenitbe 12 huculských, 11 lipicanských a 31 arabských plemenníkov. Výrazný nárast nastal aj v počte zaradených plemenných kobýl. Do zemských plemenných kníh bolo v roku 2004 zapísaných 8 lipicanských, 14 arabských a 20 huculských kobýl. Skúšky výkonnosti v Národnom žrebčíne absolvoval jeden lipicanský plemenník Neapolitano XV Drava a z Českej republiky sa vrátil plemenník Neapolitano XIV Bojana. V zemskom chove skúšky výkonnosti absolvovalo 5 lipicanských kobýl. Škoda, že aj z ostatných tradičných plemien ako shagya arab a hucul, kobyly neabsolvovali skúšky výkonnosti, ktoré zvyšujú plemennú hodnotu matky a samozrejme aj jej potomstva.

V roku 2005 budú skúšoky výkonnosti absolvovať tri huculske žrebce zo zemského chovu, čím by sa posilnila základňa plemenníkov nášho jediného autochtónneho plemena, ktorého popularita výrazne v zemskom chove narastá. Dňa 13. – 14.augusta si budú môcť chovatelia konštitučne silného plemena Karpát  porovnať kvalitu „nášho“ plemenného materiálu na medzinárodnej úrovni. V tomto termíne sa uskutoční „Prvý medzinárodný šampionát huculských koní“ v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Aj z toho dôvodu sa rozhodla rada plemennej knihy hucul usporiadať „Stretnutie chovateľov huculských koní“, ktoré sa uskutoční 9. apríla 2005 (sobota) v Topoľčiankach.

Na svoje si prídu aj priaznivci plemena lipican, pretože práve tento rok oslávi „Kôň kráľov a král koní“ svoje 425. výročia založenia  - 1. mája v Topoľčiankach.

Tabuľka počtu  registrovaných žriebät v rokoch 1999 - 2004

Plemeno/rok

Počet registrovaných žriebät

1999

2000

2001

2002

2003

2004

HUCUL

31

18

18

19

11

20

LIPICAN

23

22

8

9

10

18

ARAB (Shagya + Or 1/1)

15

27

36

33

23

40

Priemer

23

22,3

20,6

20,3

14,6

26

       


Vytlačiť   E-mail