Oficiálna návšteva Fernanda Bodena v NŽ Topoľčianky, š.p. Topoľčianky

Dňa 13.4.2004 navštívil Národný žrebčín minister poľnohospodárstva, vinohradníctva a rozvoja vidieka Luxemburského veľkovojvodstva Fernando Boden. Luxemburský minister pricestoval na pozvanie ministra pôdoshospodárstva SR Zsolta Simona.

Fernanda Bodena na nádvorí historickej jazdiarne privítal riaditeľ NŽ Topoľčianky, š.p. Ing. Michal Horný, PhD. Po krátkom programe a prehliadke jazdiarne sa oficiálna návšteva ukončila prehliadkou múzea chovu koní a zápisom do pamätnej knihy NŽ Topoľčianky, š.p..


Vytlačiť   E-mail