Seminár záprahového jazdenia v NŽ Topoľčianky, š.p.

V dňoch 29.4. a 30.4.2004 sa pod záštitou Národného žrebčína Topoľčianky uskutočnil Seminár záprahového jazdenia.

Cieľom seminára bolo zdokonalenie prípravy záprahových koní hlavne vo veľmi náročnej disciplíne v drezúre. Praktické drezúrne jazdy sa konali v areály dostihového závodiska pod odbornou inštruktážou Ing. Vladimíra Vargu a Cyrila Sedláčka. Ukážky drezúry predviedol niekoľkonásobný majster SR, ktorý jazdí za NŽ Topoľčianky - p. Pavol Baláž.

Večer pokračoval teoretický seminár na ktorom sa frekventanti kurzu oboznámil so slovenskými a zahraničnými pravidlami záprahových disciplín, s termínovníkom záprahových domácich a medzinárodných akcií. Podstatná časť teoretickej časti odborného seminára bola venovaná systematickej a cieľavedomej príprave záprahových koní.

Seminár bol doplnený video ukážkami záprahových súťaží. Podrobne boli analyzované výsledky našich reprezentantov počas Majstrovstiev sveta v Paríži. Účelná bola aj diskusia zúčastnených s možnosťou výmeny názorov a skúseností s poprednými slovenskými odborníkmi v záprahovom jazdení.

Odborné semináre pre jazdcov budú v Národnom žrebčíne pokračovať dňa 15.-16.5. 2004 Kurzom drezúrneho jazdenia pod vedením Theres Rantner-Payer, drezúrnej jazdkyne a trénerky z Rakúska.

Program

bullet

29.4.2004          

bullet

Dovoz a ustajnenie koní od 800 do 1230 hod.

bullet

1300 hod.         Obed

bullet

1400 hod.         Praktické drezúrne jazdy (Dostihová dráha NŽ Topoľčianky, š.p.)

bullet

1800 hod.         Večera

bullet

1900 hod.         Odborný seminár, video.

bullet

30.4.2004       

bullet

800   hod.         Raňajky

bullet

900   hod.         Praktické drezúrne jazdy (Dostihová dráha NŽ Topoľčianky, š.p.)

bullet

1200 -1300 hod. OBED

bullet

1300 - 1500hod.  Teória, plán záprahových pretekov, pravidlá, vyhodnotenie

bullet

1700 hod.           Príprava F. Kunského a P. Baláža na DOD 2004

                       

                       

bullet

  Hodnotiaca komisia:          

bullet

Ing. Varga Marián

bullet

Cyril Sedláčko

bullet

Ing. Juraj Kovalčík

bullet

Pavol Gašpar

                                     

bullet

Prednášajúci:                                   

bullet

MVDr. Solár Dušan

bullet

 Ing. Varga Marián

bullet

Cyril Sedláčko

                                                            

Uzávierka prihlášok:                       27.4.2004

Ustajnenie:                            box v areály NŽ Topoľčianky, š.p.

Ubytovanie, stravovanie:     NŽ Topoľčianky, š.p.

Kontakt:                                 Ing. Juraj Kovalčík

                                               NŽ Topoľčianky, š.p.

                                               Parková 13

                                               951 93 Topoľčianky

                                               tel.: 037/6301613-5

                                               fax: 037/6301611

                                               mobil: 0907/771084


Vytlačiť   E-mail