Deň otvorených dverí sa vydaril

Dňa 1. mája 2004 Národný žrebčín Topoľčianky otvoril novú športovú, chovateľskú a turistickú sezónu.

Na tento významný deň, spojený s oslavami vstupu SR do EÚ bol pripravený bohatý program, ktorý začal už o 9.00 hod sprístupnením historickej Jazdiarne a Múzea chovu koní. Od 10.00 hod prebiehali verejné tréningy koní voltížnych, parkúrových a drezúrnych. Návštevníci NŽ Topoľčianky využili jazdu v koči a jazdu na koni naplno, o čom svedčili zástupy netrpezlivých záujemcov.

Do posledného miesta zaplnené tribúny o 14.00 hod. nasvedčovali tomu, že sa blíži Slávnostný galaprogram. V galaprograme boli predvedené takmer všetky disciplíny, ktoré NŽ Topoľčianky rozvíja (voltíž, drezúra, záprahové jazdenie, parkúr), ale aj ukážky klasickej topoľčiankej školy s lipicanskými žrebcami. Ako obyčajne galaprogram otvoril riaditeľ NŽ Topoľčianky, š.p. Ing. Michal Horný, PhD.. Po slávnostnom otvorení galaprogramu nasledovala štvorylka, ktorá má už svoje trvalé miesto pri štátnych a oficiálnych návštevách na pôde NŽ Topoľčianky.

Športový a chovateľský program bol doplnený vystúpením mažoretiek a detskej tanečnej skupiny pri CVČ v Zlatých Moravciach.  Veľmi pôsobivé bolo vystúpenie herečky a speváčky Evy Pavlíkovej. Jej historický kostým a záverečná pieseň z muzikálu Bothoryčka umocnili atmosféru dňa a pripomenuli slávu lipicanských koní, ktoré boli kedysi výhradne využívane len pre potreby šľachty.

Veľkému záujmu divákov sa tešili aj vystavené plemenné shagya arabské kobylky so žriebätami v blízkosti  jazdiarne, ktoré avizovali neúprosne blížiaci sa X. európsky šampionát shagya arabských koní v augúste tohto roku.

Na nádvorí jazdiarne NŽ Topoľčianky, ktorý chová viac ako 550 kusov ušľachtilých koní, prezentovala firma Mercedes najnovšie typy automobilov tejto svetoznámej značky, spojenej s tradíciou a kvalitou, tak ako tradičného výpalu STR, ktorým sú označované kone narodené a odchované v Národnom žrebčíne.

Brány Národného žrebčína prekročilo viac ako 6000 návštevníkov, ktorý zotrvali až do záverečného defilé. Medzi návštevníkmi zo Slovenska nechýbali ani diváci z čiech, Maďarska a Moravy. Dňa otvorených dverí sa zúčastnili aj predstavitelia rezortu Ministerstva pôdohospodárstva, parlamentu, zástupcovia tlače a rozhlasu.

V roku 2004 čaká NŽ Topoľčianky veľa športových a chovateľsky významných podujatí na ktoré Vás už dnes srdečne pozývame.

 

PROGRAM DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 1.MÁJ 2004

  900 hod.   Sprístupnenie Jazdiarne a Múzea chovu koní NŽ Topoľčianky, š.p.

1000 hod.   Verejný tréning športových, drezúrnych a voltížnych koní

1400 hod.   Slávnostný Galaprogram NŽ Topoľčianky

      -           chovateľské ukážky plemien chovaných na pôde NŽ Topoľčianky, š.p.

      -           športové vystúpenie voltížného, parkúrového a drezúrneho družstva

      -           ukážky záprahového jazdenia: dvojzáprah, šesťzáprah

      -           topoľčianská škola s lipicanskými žrebcami (ukážky prvkov vyššej drezúry)

-           sprievodný kultúrny program: vystúpenie mažoretiek z  „Domino Centra Nitra“, Country tance v podaní CVČ „SPEKTRUM“, autogramiáda a vystúpenie herečky a speváčky Evy Pavlíkovej  z Divadla A. Bagara v Nitre

-           predvádzanie najnovších typov automobilov značky Mercedes

        

    Sprievodné podujatia v rámci Dňa otvorených dverí Národného žrebčína a Dňa

    vstupu do EÚ pripravené obcou Topoľčianky

- vystúpenie dychovej hudby Podhrušovan

- vystúpenie folklórneho súboru TOPOĽNICA

- vystúpenie mládežníckeho súboru Topolanček

- Country kapela TRAMP SONG

-  vystúpenie ľudového rozprávača strýca izidora

- možnosť ochutnať špeciality poľovníckej kuchyne

- prezentácia vín firmy Vinárske závody Topoľčianky


Vytlačiť   E-mail