Dohoda o vzájomnej medzinárodnej spolupráci

V poľskom stredisku Iwkova sa dňa 29.5.2003 konalo spoločné zasadnutie generálneho predstavenstva H.I.F. (Hucul Internationale Federation). Dôležitým momentom zasadnutia generálneho predstavenstva bola voľba prezidenta H.I.F. Jednohlasne bol zvolený do funkcie prezidenta Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky.

Poctou, ale zároveň aj záväzkom pre NŽ Topoľčianky bude organizovanie I. ročníka medzinárodného chovateľského šampionátu huculských koní v roku 2005.

Na zasadnutí boli prerokované dôležité otázky ochrany a uchovania genofondu tohto vzácneho horského plemena koní. Rokovania sa zúčastnil aj zástupca poľského ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka pán Piotr Jakubowski, ktorý predniesol správu o podpore chovu koní v Poľsku a pozitívne hodnotil fakt, že práve Poľská republika sa stane krajinou, ktorá bude viesť Centrálnu plemennú knihu huculského plemena koní.

Na zasadnutí chovateľskej komisie boli predložené návrhy na uznanie rodín huculských kobýl zo Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska.

Významným faktom stretnutia bol podpis Dohody o medzinárodnej spolupráci v rámci chovu huculského plemena koní medzi štátnymi subjektami: Národným žrebčínom Topoľčianky a Stadninou Huculskich koni Gładysow.  Bilaterálnu spoluprácu podpísali riaditelia oboch subjektov Ing. Michal Horný, PhD. za NŽ Topoľčianky a Mgr. Ing. Wlodzimierz Kario za Stadninu koni Huculskich v Gładysowe, práve počas konania Májových huculských dní v tomto žrebčíne. Oficiálne uzavretie dohody sa uskutočnilo za účasti poľských vládnych predstaviteľov, poľskej televízie a rozhlasu.

Štátny žrebčín Gladyszów hospodári na 715 ha prevažne pasienkov a chová 210 huculskych koní z toho 74 chovných kobýl. Organizuje pravidelne „Huculské dni“ spojené s jazdeckými súťažami pre huculské kone ako parkúr, záprahy, a tzv. „stezky“, na spôsob military, ktorých sa na jeseň tohoto roku zúčastnia aj reprezentanti Národneho žrebčína Topoľčianky. 


Vytlačiť   E-mail