Národný žrebčín Topoľčianky v znamení chovateľsko športových aktivít

Mesiace august a september sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky niesli v znamení športovo-chovateľských aktivít. Športová sezóna sa blíži neúprosne k  záveru a tak sa finišovalo takmer vo všetkých športových disciplínách, ktoré NŽ Topoľčianky, š.p. rozvíja a podporuje.

 

Vytrvalosť

Už tradične sa na dostihovej dráhe Národného žrebčína stretávajú v auguste pretekári a priaznivci vytrvalostného jazdenia. Nebolo tomu inak ani 29.8.2004, kedy sa do troch súťaží: Ceny NŽ Topoľčianky, š.p.- 42 km, Majstrovstiev SR juniorov vo vytrvalostnom jazdení na 67 km a Majstrovstiev SR – seniorov vo vytrvalostnom jazdení na 67 km prihlásilo 20 jazdcov z 13 jazdeckých klubov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Vynikajúce počasie pretekárom prialo.

Prvý odštartovali vytrvalci na 108 km o siedmej hodine ráno, po nich jazdci, ktorí merali trať dlhú 67 km a ako posledné boli odštartované preteky na 42 km. Cenu Národného žrebčína Topoľčianky si odniesol Viliam Dudáš (Ranč DD Nitra), ktorý štartoval s koňom Fejsal. Na druhom mieste skončil Tomáš Masarik na koni Tadeáš (JK Partners Kočovce) a tretie miesto obsadil reprezentant NŽ Topoľčianky Jozef Martaus s koňom Kofi.

Do vytrvalostných pretekov na 67 km nastúpilo 7 jazdeckých dvojíc, no súťaž dokončili len dvaja jazdci. Jeden jazdec bol diskvalifikovaný pre časový limit, jeden jazdec pri krívanie koňa a traja jazdci boli diskvalifikovaný veterinárnou komisiou. Veterinárnu komisiu tvorili českí veterinárni lekári prizvaní SJF z hľadiska objektivity: MVDr. Peter Jahn a MVDr. Martin Boldižar, zo Slovenska MVDr. Dušan Solár.

Na prvom mieste sa umiestnil Martin Mikláš (NŽ Topoľčianky) so žrebcom STAR a na druhom mieste skončila Alexandra Kostúrová (ŠK Dunaj Bratislava) na koni Shagya XXIV-11, ktorá sa stala juniorskou majsterkou vo vytrvalostnom jazdení.

V súťaži Majstrovstiev SR juniorov štartovalo 5 jazdcov zo Slovenskej republiky a 2 jazdci z Českej republiky. Veľmi náročnú súťaž traja jazdci vzdali. Majstrom SR vo vytrvalostnom jazdení sa stala Lýdia Juríková s kobylkou Haisha (Agzekom Baldovce), striebro si odniesol Povol Přikryl (Agrodružstvo Mútne) s koňom Sumaina. Sumaina si odniesla z Topoľčianok aj cenu kondície. Bronzovú priečku obsadil Alexander Podmanický s koňom All Tiger-20 (Agrodružstvo Mútne).

Voltíž

Dňa 4. septembra sa historická hala žrebčína naplnila veselým džavotom detí a cvičencov takmer z celého Slovenska, ba nechýbali ani reprezentanti Českej republiky, a tak možno označiť preteky Slovenského voltížneho pohára za medzinárodné. Súťažilo sa vo všetkých kategóriách. V Topoľčiankach sa zišlo 8 jazdeckých klubov, ktoré štartovali na 20 voltížnych koňoch. Súťaže boli otvorené o 9,00 hodine ráno a pre veľký počet štartujúcich sa skončili  o 21,00 hodine večer.     Veľmi náročné mali rozhodovanie rozhodcovia, ktorými boli menovaní:  Juhászová Pavla, Kodak Boris a Špirková Katarína.

Kobyla Carmen (NŽ Topoľčianky) a Caballero (UVL Košice) boli vyhlásené za najlepšie kone družstiev – známka 6,83 a skončili na prvom mieste ex equo. Cenu najlepšieho koňa jednotlivcov si odniesli Košičania so žrebcom Catalin (UVL Košice). Slovenský voltížny pohár vyvrcholí v Košiciach 2. – 3. 10. 2004.

Umiestnenia víťazov v kategórii jednotlivcov:

Umiestnenie

Meno

Klub

Kategória

Kôň

1. miesto

Kolesárová Ivona

Freestyle Poprad

C - jednotlivcov - ženy

Lady´s Lower

1. miesto

Kozolková Ivana

NŽ Topoľčianky, š.p.

B - jednotlivcov - ženy

Flamínio

1. miesto

Bičová Andrea

UVL Košice

A -  jednotlivcov - ženy

Catalin

1. miesto

Raniak Peter

NŽ Topoľčianky, š.p.

C - jednotlivcov - muži

Flamínio

1. miesto

Fogaš Michal

JK Galaxia

B - jednotlivcov - muži

Jarina

1. miesto

Majdlen Ladislav

SOUP Šaľa

A - jednotlivcov - muži

Flasch

Umiestnenia víťazov v kategórii družstiev

Umiestnenie

Klub

Lonžér

Kategória

Kôň

1. miesto

Sokoran Košice

Javorská Jana

C - družstiev

Zefír

1. miesto

UVL Košice

Dravecká Eva

B - družstiev

Caballero

1. miesto

NŽ Topoľčianky, š.p.

Matušková Alena

A -  družstiev

Carmen

Titul vicešampiónky pre NŽ Topoľčianky

V dňoch 10. – 12. septembra sa v poľskom štátnom žrebčíne Gladyszówe, konal v poradí už  IX. ročník Huculských dní. Najväčším producentom huculských koní v Poľsku je Štátny žrebčín Gladyszów. Gladyszów hospodári na 715 ha prevažne pasienkov a chová 210 huculskych koní z toho 74 chovných kobýl. Organizuje pravidelne „Huculské dni“ spojené s chovateľskou výstavou, aukciou, jazdeckými súťažami ako parkúr, záprahy, a tzv. „stezky“, na spôsob military.  Práve tu je možné sledovať skutočne všestrannú využiteľnosť nenáročného horského koňa v podmienkach agroturistiky.  Poľsko má v chove huculských koní bohatú tradíciu a raritou sú strakaté kone, ktoré sa produkujú viac menej za účelom marketingovej stratégie a dobrého predaja. Poľsko bolo poverené viesť „Knihu pôvodu plemena Hucul“ pre všetky členské krajiny EÚ.

Národný žrebčín v súťažiach dvojzáprahov reprezentovalo 6 elitných huculských kobýl, ktoré sa prezentovali aj v bohatom galaprograme – v šesťzáprahu. Štyri kobyly sa zúčastnili medzinárodnej chovateľskej výstavy, v ktorej bolo prihlásených viac ako 60 žrebcov a kobýl. Titul vicešampiónky si odniesla kobyla topoľčianskeho chovu Hroby XII-9.

V rámci IX. ročníka Huculských dní sa v Gladyszówe konalo aj zasadnutie predstavenstva H.I.F. (Hucul International Federation) na ktorom boli prerokované otázky ďalšej spolupráce a organizovania medzinárodných chovateľských výstav huculských koní členských krajín tejto medzinárodnej organizácie. Dôležitým aktom bol podpis medzinárodnej dohody o vzájomnej spolupráci medzi Národným parkom Aggtelek (Maďarsko), Národným Parkom Beskydy (Poľsko), Štátnym žrebčínom Gladyszów (Poľsko) a Národným žrebčínom Topoľčianky v rámci chovu plemena Hucul. Za Národný žrebčín Topoľčianky na slávnostnom otvorení podpísal zmluvu riaditeľ Ing. Michal Horný, PhD., ktorý bol tomto roku zvolený do funkcie prezidenta medzinárodnej organizácie H.I.F.

Kôň 2004

V meste pod majestátnym hradom pána Váhu a Tatier Matuška Čáka Trenčianského sa v dňoch 19.9. – 19.9.2004 konala prvá medzinárodná výstava koní – kôň 2004. Medzi vystavovateľmi nechýbal ani Národný žrebčín Topoľčianky. Prezentačný stánok Národného žrebčína navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič v sprievode rezortného ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona.

Výstavné priestory NŽ Topoľčianky navštívilo mnoho záujemcov o chov koní v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Veľkú pozornosť a záujem divákov  pritiahlo vystúpenie jazdcov Národného žrebčína v klasickej štvorylke a ukážky topoľčianskej jazdeckej školy s lipicanskými žrebcami v nedeľňajšom programe.

Autor: Ing. Kovalčík Emil, PhD.


Vytlačiť   E-mail