Premiéra huculského plemena koní v Nemeckom Offenburgu

Každé dva roky sa chovatelia, jazdci, odborníci a veterinári stretávaju na medzinárodnej výstave koní Eurocheval v nemeckom Offenburgu.

Prvá vystava sa Baden-Wüttenbergskom kraji konala v roku 1976 a zúčastnilo sa jej 100 vystavovateľov, predovšetkým z Nemecka.  Práve Baden-Wüttenberský kraj je známy chovom koní na celom svete. Nachádza sa tu približne 15000 jazdeckých a chovateľských centier, ktore navštevuje viac ako 100000 jazdcov a chovateľov koní. Chír o dobre organizovanej výstave presiahol hranice Nemecka a časom sa počet vystavovateľov rozrástol. V tomto roku dosiahla výstava rekord v návštevnosti, ale i v počte zučastnených vystavovateľov. Brány výstavy prekročilo viac ako 50000 návstevnikov z celeho sveta. Na výstave sa zučastnilo 17 krajín (Nemecko,  Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Švajčiarsko, Španieľsko, Rakúsko, Maďarsko, Holandsko, Polsko, USA, Portugalsko, Švédsko, Belgicko, Slovenská republika a Česká republika), v počte 433 vystavovatelov, z toho 327 z Nemecka  a 106 z ostatných krajin. Bašty chovu koni (štátne a krajinske žrebčíny) predstavilo celom 5 krajín. Z Nemecka to boli krajinské žrebčíny Schwaiganger (Bavorsko), Neustat-Dosse (Brandenburg), Marbach (Baden-Wüttenberg) a Moritzburg (Sasko), Švajčiarsko reprezentoval Národny žrebčin Avenches, Francúzsko Národne žrebčíny Blois, Strasburg, Cedex, Hennebont a Arnac Pompadour, a Slovenskú republiku  -Národny zrebčin Topolčianky.

Je už neodmysliteľnou tradíciou, že  svoj chov a históriu prezentuje každé dva roky iná hosťovská krajina. Tohoto roku žezlo prevzalo Švajčiarsko. Na výstave prezentovalo svoje poľnohospodárstvo, kultúru, ale hlavne chov koní. Do pavilonu A3 švajčiarskí chovatelia priviezli 90 koní rôznych plemien, z ktorých prevahu malo národne plemeno koni - Freibergský kôň, ktoré sa kedysi využívalo ako pracovné plemeno koní, predovšetkým v armáde. V 5-záprahu predviedol toto plemeno vedúci záprahoveho centra Národného zrebčína Švajčiarska Alfred Kramer.

Njväčším spriavodným podujatím bola konferencia riaditeľov štátnych žrebčínov a žrebčincov, ktorá sa konala v piatok 23. a sobotu 24. júla v kongresovom centre Eurocheval. Konferencie sa zúčastnilo 27 riaditeľov a predstaviteľov chovu koní z Francúzska, Švajčiarska, Nemecka, Česka, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Na konferencii boli predstavené jednotlivé subjekty v 15 minutových prezentačných blokoch. Počas diskusie, ktorá pokračovala v sobotu bolo prejadnaných množstvo podnetov a návrhov na spoluprácu v oblasti fungovania štátnych inštitúcií s chovom koní v rámci systému Európskej únie. Súčasťou podujatia bola prehliadka štátneho žrebčína Marbach. Na záver bol dohodnutý termín ďalšej konferencie, ktorá sa bude konať v júni 2005 v Mekke chovu koní v maďarskej Bábolne.

Novinkou tohtoročnej výstavy bolo aj obrovske konske kino, v ktorom sa nonstop premietali dokumenty v ramci podtitulu “Jazdec a kôň”. Ukážky ordopedie, podkuváčskeho umenia prezentovala nemcká podkuváčská a ordopedická organizacia pod helsom “Zdravé kopyto – zdravý kôň”. V rámci výstavy v kongresovej hale prebiehali prednášky popredných svetových odborníkov na rôzne témy, počnúc výcvikom koní, športovým jazdením, tréningovými plánmi, končiac veterinárnymi otázkami.

Národny žrebčín Topoľčianky predstavil na vystave Eurocheval 2004 konštitučne silné - horské plemeno koni - Hucul. Šesť elitných kobýl nášho jedineho atochtónneho plemena zožalo veľký aplaus divákov, a to nielen počas Gala programu, ale aj v rámci každodenných prezentácii v takzvanom TOP SCHOU, v ktorom do posledného miesta zaplnené tribúny tlieskali ukážkam využitia tažkého nosného sedla a huculského plemena koni v šesťzáprahu pod vedením skúseného jazdca NŽ Topoľčianky – pána Václava Maceka. Počas skúšky programu známy nemecký moderátor športových a chovateľských podujati p. Six neodolal a sám si vyskušal vedenie šesťzáprahu huculských kobýl, pričom bol nadšený ako ľahko je ovládateľný tento záprah troj až štvorročných kobýl, čo niekoľko krát v ramci svojho komentára počas prezentácii zdôraznil.

O chov koni v Národnom zrebčíne Topoľčianky bol obravský záujem. Výstavné priestory Národného zrebčína navštívilo viac ako 45000 návštevníkov, medzi nimi aj niekoľko zahraničných novinárov. Ihneď po prvej prezentáci huculského šesťzáprahu dostal Národny zrebčín ponuku reprezentovat svoj chov na medzinárodných vystavách vo Francúzku a v Nemecku. Organizátori zaradili ukážku šesťzáprahu okamžite do závrečného večerného Gala schou.

Úspech Národného zrebčína na medzinárodnej výstave koní v Nemecku je ocecením práce chovateľov viac ako 80-ročnej histórie chovu, predovšetkým z hľadiska zachovania genofondu vzácneho plemena Karpát – huculského koňa a záväzkom do ďalšej kvalitnej chovateľskej práce.


Vytlačiť   E-mail