Výkonnostné škúšky plemien Lipican, Hucul v NŽ Topoľčianky

Skúšky výkonnosti mnohostranne úžitkového typu absolvovalo 6 kobýl: 3 huculské, 3 lipicanské a 1 žrebec plemena lipican.

Komisia pozitívne hodnotí pripravenosť koní k skúškam výkonnosti konaných v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Predvedené kone plemien génových rezerv tvorili ucelenú kolekciu. Pozitívne komisia hodnotí fakt, že skúškami výkonnosti lipicanských kobýl bola posilnená rodina Afrika importom kobyly Batosta XXV-285 z Lipice.

Na návrh komisie, v ktorej boli zastúpení aj členovia rady PK, bol podaný návrh na prehodnotenie normy STN plemenné kone, s tým, že kone plemena lipican by mohli absolvovať výkonnostné skúšky počas jedného dňa.

Komisia pozitívne hodnotí fakt, že k skúškam výkonnosti boli prizvaní aj súkromní chovatelia huculských žrebcov, ktoré budú absolvovať SV na jar v roku 2005.

Komisia:

Ing. Marko Halo, PhD. - predseda

Ing. Görozdi Peter                              

Ing. Juraj Kovalčík

Ing. Eugen Feherváry

Ing. Emil Kovalčík, PhD.

S komisiou spolupracovali:

MVDr. Pavol Benč

MVDr. Dušan Solár

Výsledky

P.č. Meno                             SPOLU    Trieda   Poradie   

  1. Hroby XII-9                       8.39         E           5. 

  2. Goral XVII-7                     8.40         E           4. 

  3. Hroby XII-14                     8.32         E           6. 

  4. Batosta XXV-285             8.50        E           3.

  5. Neapolitano XI-17             8.62        E           2.  

  6. Conversano VI-8              8.74        E           1. 

  7. Neapolitano X-26              8.19        E           7.  


Vytlačiť   E-mail