Medzinárodná bonitácia v rámci chovu huculského koňa

V rámci medzinárodnej dohody štátnych podnikov zaoberajúcich sa chovom historicky cenného plemena HUCUL, sa v Národnom žrebčíne uskutočnila dňa 29.11.2004 bonitácia hucuslkého stáda koní. Bonitácie sa zúčastnili predstavitelia štátnych podnikov a zariadení pre chov hucula (združených v medzinárodnej organizácii chovateľov huculského koňa H.I.F.): Gladysów (Poľsko), Agtelek (Maďarsko) a Beskydského národného parku v Poľsku.

Komisia odborníkov vysoko pozitívne hodnotila homogénnosť stáda topoľčianskeho chovu, exteriérové a interiérové prednosti, no predovšetkým vzácny genofond spätý s viac ako 80-ročnou tradíciou chovu. Cieľom spoločných bonitácií a hodnotení koní je udržať toto vzácne plemeno a spolupracovať navzájom, nie len na výmene odborných skúseností a poznatkov, ale predovšetkým vo výmene plemenného materiálu.

Bonitácie budú pokračovať v novembri v Poľsku a Maďarsku.


Vytlačiť   E-mail