Stretnutie chovateľov huculských koní v Topoľčiankach

Národný žrebčín Topoľčianky, ako uznaná chovateľská organizácia pre vedenie plemennej knihy plemena HUCUL na území Slovenskej republiky zorganizovala „Stretnutie chovateľov huculských koní“ v Topoľčiankach dňa 9.4.2005.

Zúčastnilo sa ho približne 40 chovateľov a priaznivcov z celej Slovenskej republiky, aj keď najväčšie zastúpenie mali členovia Slovenského hucul klubu a Slovenského zväzu chovateľov a priateľov huculských koní (SZCHaPHK) pod vedením jeho predsedu MVDr. Petra Kováča.

Počas zasadania odznel príspevok od prezidenta H.I.F. (Hucul International Federation) a riaditeľa NŽ Topoľčianky, š.p. Ing. Michala Horného, PhD., v ktorom prítomných oboznámil s históriou vzniku medzinárodnej organizácie H.I.F. a jej pôsobenia. Dôležité boli aj informácie ohľadom konania I. Medzinárodného šampionátu huculských koní v dňoch 13. – 14.8. 2005 v Topoľčiankach.

Genézu plemena hucul zmapoval v príspevku Ing. Kovalčík Emil, PhD., spolu s líniovou a rodinnou výstavbou huculského koňa doma a v okolitých členských krajinách H.I.F.

Do bohatej diskusie sa zapojili aj čestní hostia prof. Ing. Vladimír Hučko, CSc. a Ing. Milan Šarišský, ktorí sa zaslúžili o zachovanie a zveľadenie uvedeného plemena v Národnom žrebčíne Topoľčianky.

Stretnutie vyvrcholilo bonitáciu základného huculského stáda plemenných kobýl a plemenných žrebcov na objekte Košiar.      

           

 


Vytlačiť   E-mail