Dôležité oznamy

ŽIADOSŤ O UDELENIE OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI V PLEMENITBE PRE ŽREBCA V SEZÓNE 2022

Vážený chovateľ,

            Dovoľujeme si upozorniť na skončenie pripúšťacej sezóny v roku 2021, ktorá skončila 30.9.2021. Žiadame Vás o zaslanie pripúšťacích registrov a to aj v tom prípade ak žrebec nepripustil žiadnu kobylu. Ak ste tak urobili považujte našu žiadosť za bezpredmetnú.

            V prílohe Vám zasielame žiadosť o licentáciu plemenného žrebca na rok 2022. V elektronickej podobe si ju môžete stiahnuť aj z našej webovej stránky. Je uverejnená v sekcii Dôležité oznamy.

            Žiadosť je potrebné zaslať do Národného žrebčína do 31.12.2021 spolu s výberovou knižkou plemenného žrebca.

Subvencované služby v roku 2021

Subjekt, ktorý žiada o zaslanie zmluvy o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat (uplatnenie si nároku na subvencovanú službu) musí zaslať písomnú žiadosť najneskôr do 15.10.2021, ktorá musí obsahovať:

Názov objednávateľa (firma, resp. právnická osoba):  ...................................                   

Sídlo:  ...........................................................................................................                               

Štatutárny zástupca:      .................................................................................

IČO:       .........................................................................................................

DIČ:       .........................................................................................................

IČ DPH :               .............................................................................................

Registrácia vložka: .................................................................................

Bankové spojenie: ................................................................................

Kód banky : ................................................................................................   

Aby bola zmluva platná na základe nariadenia vlády č. 319/2011 Zb.z.  § 4 Vás žiadame o doloženie aktuálneho dokladu z roku 2021 chovateľa hospodárskych zvierat, ktorý podniká podľa:

§ 5 zák. č. 445/1991 Zb.z. o živnostenskom podnikaní

§ 12 písm. a) zák. č. 219/1991 Zb.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 105/1990 Zb.z. o súkromnom podnikaní občanov

§11 zák. č. 181/1995 Zb.z. o pozemkových spoločenstvách

§ 56 a § 221 obchodného zákonníka

§ 20 písm. f) občianskeho zákonníka

          SHR je povinný predložiť potvrdenie z príslušného OÚ, MÚ,  originál alebo overenú kópiu, že jeho činnosť trvá aj v roku 2021. Obchodné spoločnosti predkladajú výpis z OR 2021.

           V prípade neúplných údajov Vás žiadame o ich doplnenie.

V prípade ak zmluva, alebo požadované náležitosti nebudú zaslané do konca roku 2021 a nebudú spĺňať podmienky zákona pre subvencované služby, bude Vám zaslaná obratom faktúra za služby poskytované Národným žrebčínom Topoľčianky š.p. v plnej miere.

Žiadosť o zaslanie zmluvy s vyžiadanými prílohami zašlite na adresu:

Ing. Kubica Štefan

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Parková 13

951 93 Topoľčianky,

resp. o jej zaslanie požiadajte E-mailom na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam pre chovateľov - nutnosť uvádzať e-mailovú adresu a telefónne číslo.


Z dôvodu rozšírenia databázy v plemenárskej evidencii  a v súlade s nariadeniami EÚ, žiadame chovateľov a majiteľov koní pri akejkoľvek forme komunikácie (žiadosť o vystavenie pasu, žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode koňa, žiadosť o zmenu majiteľa  a pod.) uvádzať e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 
Urýchli to včasné vybavenie Vašej žiadosti.