Informácie

Medzinárodné záprahové preteky a Majstrovstvá SR v dvojzáprahoch Topoľčianky 12. – 14.09. 2008

plagat_pozvanka_OK_web.jpg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Majstrovstvá sveta štvorzáprahov HOLANDSKO – Beesd 3.-.7.september 2008

Majstrovstvá sveta štvorzáprahov HOLANDSKO – Beesd 3.-.7.september 2008V Holandskom Beesde vlaje aj slovenská zástava. Farby Slovenska a Národného žrebčína v Holandsku reprezentuje štvorzáprah lipicanov z Národného žrebčína Topoľčianky pod vedením skúseného Miroslava Matúšku. Miro Matúška splnil kvalifikačné limity pre Majstrovstvá sveta. Držíme mu palce.

V Szilvásvárade kraľovali kone z Topoľčianok

V Szilvásvárade kraľovali kone z TopoľčianokAko každý rok, tak aj tento prijal NŽ Topoľčianky pozvanie od sesterského žrebčína v Szilvásvárade a zúčastnil sa na tamojších medzinárodných záprahových pretekoch nie len so športovým štvorzáprahom, ale aj s lipicánmi klasickej školy, ktorí doplnili bohatý program.

Záprahové sústredenie

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. usporadúva pre záujemcov o súťažné záprahové jazdenie, sústredenie v dňoch 20.-.21.08.2008 v areáli NŹ za účasti trénera z CZ.

Klasika má zelenú

Klasika má zelenú(Ing. Kovalčík Emil, PhD.)

 

Klasické jazdenie, ako každý iný druh jazdeckého športu má svoju históriu a zaujímavosti. V poslednej dobe sa čoraz viac jazdcov a trénerov doma i v zahraničí špecializuje na výcvik tzv. barokových koní v klasickom jazdení. V okolitých členských krajinách EÚ sa usporadúvajú jazdecké súťaže a vystúpenia práve pre tieto vzácne plemená koní. Urobme si preto krátku exkurziu a pozrime sa ako majstri jazdeckého umenia už od stredoveku systematický a cieľavedome riadili výcvik koní, ktorý samozrejme podliehal požiadavkám doby (vojenským účelom) a jej módnym trendom.

Dôležitý oznam chovateľom tradičných plemien koní

Určené chovateľom koní

Read More

INFORMÁCIE a DOTAZNÍK:
.doc        .pdf

Vážení chovatelia

             Na základe zmenených pravidiel pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu  pre roky 2008- 2013 Vám ako chovateľom koní ponúkame vybrané bezplatné služby, ktoré budeme realizovať  na základe podpísanej zmluvy o poskytovaní subvencovanej služby.

Majstrovstvá Slovenska v drezúrnom jazdení

Počas víkendu 12. – 13. júla sa už tradične zišli drezúristi na Majstrovstvách Slovenska v Topoľčiankach.
 

Quirado - Otestovaná Holštýnska krv v Národnom Žrebčíne sila - štýl a dynamika

Každoročne Národný žrebčín zaraďuje do svojho inseminačno-reprodukčného centra (IRC-Krásny Majer) špičkových, otestovaných plemenníkov za účelom skvalitnenia populácie slovenského teplokrvníka.
 

Grand Prix Slovakia Gold pre Národný Žrebčín Topoľčianky, Š.P.

12. jún 2008 sa zlatými písmenami zapíše do histórie Národného žrebčína Topoľčianky, ktorý je garantom chovu tradičných plemien -  génových rezerv koní: Lipican, Shagya-arab a hucul.

Tlačová konferencia ministerky Zdenky Kramplovej

V nedeľu, 15. júna 2008, sa Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová zúčastní Medzinárodného chovateľského šampionátu koní v Topoľčiankach.

Zápis z predvýberov žrebcov dňa 08.07.2008

Dňa 08.07.2008 sa na základe predložených písomných žiadostí uskutočnil predvýber žrebcov plemien, ktorým garantom je Národný žrebčín Topoľčianky.