Podujatia

Kalendár podujatí pre rok 2021

 
 
  
logo_nzt

Plán športových, chovateľských a kultúrno–spoločenských podujatí

v NŽ Topoľčianky v roku 2021

 

08.-09.05.      Rodinné výlety do Národného žrebčína
22.-23.05.   Cena Národného žrebčína – parkúrové preteky
27.05.   Predvýber žrebcov génových rezerv
12.-13.06.   Cena Národného žrebčína – drezúrne preteky
26.-27.06.   Majstrovstvá SR ml. koní; M-ZO v drezúre
16.-18.07.   Majstrovstvá SR v drezúre pony a seniorov
01.08.   Dostihy
01.-04.09.   Oslavy 100-tého výročia založenia Národného žrebčína
02.-03.10.   Vytrvalostné preteky sú zrušené
16.10.   Hubertus – podujatie sa nekoná
28.10.   Skúšky výkonnosti žrebcov génových rezerv
06.12.   Mikuláš v Národnom žrebčíne - podujatie sa nekoná