Chov koní

Lipicánsky kôň

Lipicanský kôň patrí medzi najstaršie kultúrne plemená koní v Európe. Pôvod odvodzuje od starošpanielskych a starotalianskych koní. Vyšľachtený bol v dvornom žrebčíne Lipica /Slovinsko/, založenom v r. 1580.

Hucúlsky kôň

Typickým predstaviteľom horských plemien koní na Slovensku je huculský kôň.

Slovenský teplokrvník

Pri založení žrebčína Topoľčianky v r. 1921 mali určené chovať aj anglického polokrvníka, ale z priestorových dôvodov ho začali chovať až v r. 1961.

Arabský kôň

Chov arabského koňa na území Slovenska naväzuje na jeho chov v Uhorsku, kde patril medzi najrozšírenejšie teplokrvné plemená koní.

Chov Lipicana na Slovensku

Ing. Emil Kovalčík, PhD. – Ing. Michal Horný, PhD.                                                                                                                                

Arabský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Shagya arab a arabský plnokrvník:                                                                                                                                               

Lipický kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Lipican:                                                                                                                          

Huculský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Hucul:                                                                                                                                

INSEMINAČNO-REPRODUKČNÉ CENTRUM KRÁSNY MAJER

Inseminačno-reprodukčné centrum NŽ “Topoľčianky“ štátny podnik poskytuje v roku 2024 nasledovné služby:

 • Inseminácia kobýl čerstvou spermou
 • Inseminácia kobýl zmrazenou spermou
 • Diagnostika žrebnosti sonografom
 • Laboratórne vyšetrenie biologickej kvality spermy žrebcov
 • Odber semena plemenníkom z iných staníc žrebcov a mrazenie
 • Možnosť individuálneho nákupu inseminačných dávok
 • Import čerstvej spermy zo zahraničia podľa platných predpisov pre SR
 • Import hlboko zmrazených inseminačných dávok s možnosťou karantény a uskladnenia, podľa platných predpisov pre SR

EÚ registračné číslo inseminačno-reprodukčného centra: ISŽ-01

 PRIPÚŠŤACIA SEZÓNA: od 1.2.2024 do 30.9.2024

Katalóg plemenných žrebcov 2024

Veterinárne podmienky pre plemenné kobyly v inseminácii na IRC Krásny Majer v pripúšťacej sezóne 2024:

 • Anémia, (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Žrebčia nákaza (Dourine), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Výter – metritída (Taylorela), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Negatívny PCR-test z nosového steru na detekciu herpesvírusu (EHV), nie starší ako 10 dní, alebo musí byť kôň vakcinovaný proti rinopneumonii koní spôsobovanej konským herpesvírusom (EHV) podľa vakcinačnej schémy danej výrobcom vakcíny a musí byť v imunite proti tomuto ochoreniu
 • V pase alebo sprievodnom doklade musia byť potvrdené vakcinácie - chrípka (kôň v imunite)

Inseminácia kobýl v stredisku IRC Krásny Majer

V objekte IRC Krásny Majer je vykonávaná inseminácia kobýl čerstvou, chladenou a zmrazenou spermou od plemenných žrebcov vo vlastníctve Národného žrebčína “Topoľčianky“ štátny podnik alebo vo vlastníctve majiteľa kobyly. Kobyly sú v priebehu inseminácie, prípadne až do vyšetrenia žrebnosti (v závislosti od dohody s majiteľom kobyly) ustajnené v objekte Krásny Majer. Inseminácia zmrazenou spermou je vykonávaná v podmienkach, ktoré umožňujú  intenzívnu reprodukčnú starostlivosť. Cena inseminácie je vrátane sonografických vyšetrení. Pripúšťací poplatok za ID zahŕňa insemináciu kobyly v jednom, v prípade potreby, až v troch cykloch ruje.

Na základe vystavenej faktúry je potrebné uhradiť:

Pripúšťací poplatok za ID – je rozdelený na základný poplatok za ID a doplatok za žrebnosť

 • Základný poplatok za ID – je 50% z ceny inseminačnej dávky vybratého žrebca, splatnosť faktúry je 14 dní, v prípade jej neuhradenia nebudú poskytnuté ďalšie inseminačné dávky
 • Doplatok za žrebnosť – je potrebné uhradiť po potvrdení žrebnosti kobyly, ktorú je majiteľ povinný nahlásiť do 31.októbra.

CENY V PRIPÚŠŤACEJ SEZÓNE 2024:

Druh služby
Cena (s DPH, 20%)
Kŕmny deň kobyly bez žriebäťa 12,-€
Kŕmny deň kobyly so žriebäťom 14,-€
Kŕmny deň plemenného žrebca 12,-€
Vykonanie inseminácie kobyly inseminovanej čerstvou spermou od žrebca vo vlastníctve NŽ 200,-€
Vykonanie inseminácie kobyly inseminovanej zmrazenou spermou - ID vo vlastníctve NŽ 300,-€
Vykonanie inseminácie kobyly inseminovanej čerstvou spermou vo vlastníctve majiteľa kobyly 250,-€
Vykonanie inseminácie kobyly inseminovanej chladenou spermou žrebca vo vlastníctve majiteľa kobyly 300,-€
Vykonanie inseminácie kobyly inseminovanej zmrazenou spermou - ID vo vlastníctve majiteľa kobyly 450,-€
 
 
 

Inseminácia kobýl čerstvou spermou – ID odovzdaná majiteľovi kobyly na vykonanie inseminácie mimo IRC Krásny Majer

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kubíková   -   mobil: +421 908 718 931 , email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ID od vybraného plemenného žrebca odporúčame objednať telefonicky najneskôr 1 deň pred odovzdaním majiteľovi kobyly. ID je potrebné vyzdvihnúť osobne v IRC Krásny Majer.

Majiteľ kobyly sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla ktorá je uvedená v objednávke, pre ktorú má vybraný plemenný žrebec potvrdený výber.

Spolu s ID bude majiteľovi kobyly odovzdaný záznam o inseminácii kobyly – majiteľ ju  vyplní  a pošle naspäť. Potvrdený „Záznam o inseminácii kobyly“ je podkladom pre zápis jednotlivých inseminácií do pripúšťacieho registra a súčasne je potvrdením, že inseminačná dávka bola použitá iba na kobylu uvedenú v zázname o inseminácii.

Pri objednávke je potrebné nahlásiť:

 • Meno majiteľa kobyly (meno, adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ)
 • Meno vybraného plemenného žrebca
 • Meno kobyly ( životné číslo, plemeno, pôvod )

Na základe vystavenej faktúry je potrebné uhradiť:

 • Manipulačný poplatok vrátane administratívnych úkonov  35,- €. 
 • Pripúšťací poplatok za ID – je rozdelený na základný poplatok za ID a doplatok za žrebnosť
 • Základný poplatok za ID – je 50 % z ceny inseminačnej dávky vybratého žrebca , splatnosť faktúry je 14 dní, v prípade jej neuhradenia nebudú poskytnuté ďalšie inseminačné dávky
 • Doplatok za žrebnosť – je potrebné uhradiť po potvrdení žrebnosti kobyly, ktorú je majiteľ povinný nahlásiť do 31.októbra.

Majiteľ kobyly má možnosť na prepravu ID zapožičať si termobox,  ktorý je povinný vrátiť do Národného žrebčína “Topoľčianky“ š. p., na adresu:

Národný žrebčín “Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr do 10 dní od prevzatia inseminačnej dávky. V opačnom prípade bude majiteľovi účtovaný sankčný poplatok 30,- €.

Ponúkame možnosť si zapožičať kontajner na prepravu zmrazenej inseminačnej dávky. Je potrebné uhradiť manipulačný poplatok vrátane administratívnych úkonov vo výške 50,- €.

Majiteľ je povinný zaplatiť za prenájom kontajnera zálohovú platbu vo výške 100,- €, ktorá bude vrátená pri prevzatí kontajnera v nepoškodenom stave na IRC Krásny Majer.

Veterinárne podmienky pre plemenných žrebcov v pripúšťacej sezóne 2024:

 • Anémia, (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Žrebčia nákaza (Dourine), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Arteritída (Arteritis), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Výter – metritída (Taylorela), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Negatívny PCR-test z nosového steru na detekciu herpesvírusu (EHV), nie starší ako 10 dní, alebo musí byť kôň vakcinovaný proti rinopneumonii koní spôsobovanej konským herpesvírusom (EHV) podľa vakcinačnej schémy danej výrobcom vakcíny a musí byť v imunite proti tomuto ochoreniu
 • V pase alebo sprievodnom doklade musia byť potvrdené vakcinácie - chrípka (kôň v imunite)

Odber a zmrazovanie spermy žrebcov v súkromnom vlastníctve:

Podmienky odberu spermy:

 • DNA typizácia plemenného žrebca
 • potrebné veterinárne vyšetrenia žrebca
 • potvrdenie o výbere plemenného žrebca na sezónu 2024

Pri použití, alebo uskladnení inseminačných dávok importovaných zo zahraničia musia spĺňať uvedené podmienky:

 1. inseminačné dávky semena alebo ich obaly musia byť označené,
 2. spĺňajú kvalitatívne kritériá pre daný druh hospodárskych zvierat,
 3. inseminačné dávky sú doložené dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého semeno pochádza, vystaveným v krajine vývozu organizáciou, ktorá vedie plemennú knihu,
 4. ID spĺňajú veterinárne podmienky na dovoz vrátane karantény (+ doklad TRACES),
 5. ID sú doložené osvedčením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovateľskou organizáciou.

CENY V PRIPÚŠŤACEJ SEZÓNE 2024:

Druh služby
Cena (s DPH, 20%)
Základné vyšetrenie biologickej kvality spermy pre možnosti zmrazenia 150,-€
Za každú vyrobenú inseminačnú dávku 40,-€

 

CENY ZA USKLADNENIE ID V IRC KRÁSNY MAJER:

Druh služby
Cena (s DPH, 20%)
Uskladnenie hlbokozmrazených ID od 1 do 50 ks/kalendárny rok 100,-€
Uskladnenie hlbokozmrazených ID od 51 ks a viac /kalendárny rok 150,-€

 

Na základe dohody o spolupráci bolo zriadené detašované pracovisko Inseminačno-reprodukčného centra na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Kontaktná osoba:  MVDr. Vladimír HURA

Telefón: +421 915/987 048  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ceny služieb poskytovaných v IRC Krásny Majer sú uvádzane vrátane 20 % DPH.

Zoznam koní v inseminačno-reprodukčnom centre

Kôň Rodokmeň
121 Shagya XXXVII (Zahir)  

        121 Shagya XXXVII (Zahir)

nar. 2017

Beluš

 o.: Shagya II-13
 m.: El Sbaa Szolgáló
3679 Arrivederci

              3679 Arrivederci

nar. 2001

Hnedák

o.: Asti Spumante
m.: Dolce Vita
58 Neapolitano XVIII Geleta

58 Neapolitano XVIII Geleta (N XI-27)

nar. 2006

Beluš

o.: 224 Neapolitano XI Caprietta
m.: 629 Geleta
112 Siglavy XIII Torysa

112 Siglavy XVIII Torysa

nar. 2002

Beluš

 o.: 234 Siglavy XI Servola
 m.: 588 Torysa
104 Conversano XVI Solana

104 Conversano XVI Solana

nar. 2014

Beluš

o.: 53 Conversano XIV Mirana
m.: 653 Solana
98 Oušor XIII (Ou VI-2)

 98 Oušor XIII (Ou VI-2)

nar. 2009

Plavák

 o.: 45 Oušor VI
 m.: 677 Prislop-8
110 Tobrok IV (Uzaar)

 110 Tobrok IV (Uzaar)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 151 Tobrok
 m.: 719 Unia
108 Shagya XXXV (Sh XXXII-9)

108 Shagya XXXV (Sh XXXII-9)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 54 Shagya XXXII
 m.: 582 Siglavy Bagdady I-10
109 Gazal X (G VIII-12)

109 Gazal X (G VIII-12)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 60 Gazal VIII (Kartágo)
 m.: 561 Koheilan IV-47
113 Favory XX Sofija

113 Favory XX Sofija

nar. 2014

Beluš

 o.: 73 Favory XVIII Torysa
 m.: 728 Sofija
114 Gurgul XVI (Gu XIII-6)

114 Gurgul XVI (Gu XIII-6)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 63 Gurgul XIII
 m.: 729 Oušor III-49
115 Conversano XVII Grandéza

115 Conversano XVII Grandéza

nar. 2015

Varník

 o.: 42 Conversano XIII Toplica
 m.: 661 Grandéza (Conversano VIII-18)
64 Goral XX

64 Goral XX

nar. 2007

Plavák

 o.: 6 Goral XVII/Gor.XIX-13/
 m.: 709 Hroby XII-20

 

 

 

 

Cenník Inseminačno-reprodukčného centra

Cenník čerstvých inseminačných dávok NŽ “Topoľčianky“ , š.p., v roku 2024

Číslo žrebca Meno žrebca Cena PP v roku 2024 (s DPH - 20 %)
pre kobyly zapísané v PK na Slovensku pre kobyly nezapísané v PK na Slovensku
104 Conversano XVI Solana 480,-€ 1 000,-€
58 Neapolitano XVIII Geleta 480,-€ 1 000,-€
98 Oušor XIII 180,-€ 500,-€
112 Siglavy XVIII Torysa 480,-€ 1000,-€
110 Tobrok IV (Uzaar) 480,-€ 750,-€
108 Shagya XXXV 420,-€ 1000,-€
109 Gazal X 420,-€ 1000,-€
113 Favory XX Sofija 480,-€ 1000,-€
114 Gurgul XVI 180,-€ 500,-€
115 Conversano XVII Grandéza 600,-€ 1000,-€
56 Hroby XX 180,-€ 500,-€
121 Shagya XXXVII (Zahir) 240,-€ 500,-€

Inseminačné dávky - teplokrvné žrebce:

3679 ARRIVEDERCI

3679 Arrivederci

nar. 2001, hnedák, základné telové miery: 170/162/183/22 cm
Plemeno: Bavorský teplokrvník
Chovateľ: HLG Schwaiganger, Nemecko

 Inseminácia ČS.

   ARRIVEDERCI, syn medzinárodne úspešného žrebca Asti Spumante, pochádza z bavorského štátneho žrebčína Schwaiganger. Jeho matka Dolce Vita získala vysoké ocenenie na štátnej prémiovej výstave a je dcérou plemenníka Pilot, jedného z najlepších nemeckých skokanov. Ďalšie výkonnostné atribúty nájdeme v rodokmeni žrebca prostredníctvom anglo-arabského plemenníka Matcho, či žrebcov Kantor a Mahdi.

   Arrivederci vyhral licenčné a 30-dňové skokové skúšky, ako 5-ročný bol úspešným finalistom Bundesšampionátu a ako 6-ročný sa niekoľkokrát umiestnil a zvíťazil v skokových súťažiach do strednej úrovne. Neskôr ako starší absolvoval nespočetné množstvo súťaží až na stupni „TT“. Výrazne sa presadil na medzinárodnej úrovni. Bol členom víťazného tímu Nemecka v Pohári národov na CSIO3* v roku 2014. V roku 2016 vyhral s Lawrenceom Greenom aj bavorský šampionát a Veľkú cenu Wiener Neustadtu.

   Žrebec vyniká silou skoku, ušľachtilosťou a pracovitosťou. Tieto vlastnosti prenáša spoľahlivo na svoje potomstvo a je vynikajúcim pokračovateľom línie žrebca Asti Spumante.

   ASTI SPUMANTE bol licentovaný ako prémiový žrebec na Oldenburgských výkonnostných skúškach vo Vechte v roku 1997 vo veku 2,5 roka. Bol jedným z jedenástich prémiových žrebcov, vrátane Ronalda, ktorý bol predaný do Holandska, Conterno Grande,  ktorý bol úspešný s Marcom Kutcherom, Quando Quando, olympijským kandidátom s Kristy Oatley, Landtinus, Lancado , Forrester, Wolkentanz II, ako aj Lausejunge a Sterntaler, ktorí súťažili s Ann Kathrin Linsenhoffovou a potom Klausom Martinom Rathom. Tu Asti Spumante zaujal Dr. Eberharda Senckenberga, ktorý ho  kúpil pre bavorský štátny žrebčín Schwaiganger. V roku 1998 ukončil výkonnostný test vo Warendorfe  so 106,62 bodmi, pričom  jasne ukazoval predpoklady pre parkúr. Žrebec bol od začiatku zverený jazdcovi Thomasovi Mühlbauerovi, s ktorým zaznamenali veľa medzinárodných úspechov v parkúrovom skákaní. Vrcholom ich spoločnej medzinárodnej kariéry boli v roku 2009 Majstrovstvá Európy vo Windsore (GBR), kde dvojica získala bronzovú medailu v súťaži družstiev a v hodnotení jednotlivcov obsadila 5. miesto. Asti Spumante za svoju športovú kariéru zarobil 454 240,00 €.

   Otec Argentinus po Argentan I bol úspešný v skokoch strednej a pokročilej úrovne a bol otcom vynikajúcich parkúrových a drezúrnych koní: Arko III (Nick Skelton), Banda de Hus (Kevin Staut), Anka (Markus Ehning), All Star (Denis Lynch), Aleppo S a Amaretto (Isabell Werth) a Albano (Heike Keller hovoria) za všetko.

   Matka Edelbild po Landfrieden, štátna prémiovaná a elitná kobyla, bola úspešná na národných výstavách kobýl reprezentujúca oldenburgský chov. Jej pravý brat je licentovaný žrebec Lapis Lazuli, víťaz oldenburgských plemenníkov v roku 1991. Je matkou Evity po Cordial Medoc, víťazky drezúr na úrovni „T“ a  tiež babičkou Quincy 52 po Quattro, ktorá víťazila v drezúrnych úlohách na úrovni GP. Otec matky, holštýnsky žrebec Landfrieden bol rezervným šampiónom na skúškach výkonnosti v roku 1987 a v roku 1989 pretekal na Bundesšampionáte. Uhynul veľmi skoro v roku 1995 a zanechal 122 registrovaných kobýl.

   Asti Spumante pochádza z pôvodnej oldenburgskej rodiny Elekta (Freischütz-Coco-Nabal-Bachus-Ottokar-Darius) a vedľajšej vetvy Edelgerda (Chronist-Olymp-Freisasse-Godin-Germandus-Gruson-Gidotto-Edelbert-Rudolf-Freischütz). Rodina Elektra vyprodukovala desať licentovaných žrebcov, vrátane Jazz Rubin, Rohdiamant a Royal Diamond.

   Potomkovia Asti Spumante sú medzinárodne úspešní nielen v parkúrovom skákaní, ale aj v drezúre a vo všestrannosti. Jeho prví potomkovia prišli na svet v roku 1999. Za 15 rokov pôsobenia v chove zanechal 170 registrovaných športových koní, z toho 21 medzinárodne úspešných.

   Asti Spumante má päť licentovaných synov:  Acajou, Arrivederci, Artemis, Asti Cinzano a Asti Frizzante.

   Matka žrebca - kobyla DOLCE VITA  pochádza po žrebcovi Pilot. Pilot sa stal chovateľskou legendou už počas svojho života. Stal sa najmladším  milionárom (podľa peňazí vyhraných svojim potomstvom). Presadil sa predovšetkým prenášaním výrazných skokových schopností a výbornou mechanikou pohybu na potomstvo. Vyprodukoval mnoho športových koní svetového formátu, napr. svetový šampión 1994 a 1998 Priamos, veľmi úspešný mnohonásobný medzinárodný víťaz Pirol S.V.H., držiteľ zlatej olympijskej  medaily Pedro, a mnoho ďalších koní  na najvyššej medzinárodnej úrovni: Poker, Virtual, Village, Showtime, Power, Light, Prinzregent, Pialotta, C.A.I. Pierot, Parodie atď.

   Pilot sa stabilne pohybuje v čele svetového rebríčka plemenníkov. Dal mnoho plemenných žrebcov, ktorí ďalej prenášajú výrazné skokové vlohy. Medzi najvýznamnejšie patrí Pit I, Pluspunkt (pravý brat Priamosa), Phantom, Pinocchio, Paroli, Pablo.

   Sme presvedčení, že žrebec Arrivederci prispeje pozitívne k posilneniu nielen skokových, ale aj drezúrnych génov a zlepšeniu výkonnostných parametrov v produkcii športových koní plemena slovenský teplokrvník.

 o.: Asti Spumante  o.:  Argentinus o.:  Argentan
m.: Dorle
 m.: Edelbild o.:  Landfrieden
m.: Edelwelt
 m.: Dolce Vita  o.:  Pilot o.:  Pilatus
m.: Gratia
 m.: Matchosonne o.:  Matcho
m.: Kasonne

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/chov-koni#sigProIdf3ec0dd426

 

 
 

3925 DAVOS

Davos

Inseminácia ČS

Davos je westfálsky teplokrvník narodený v roku 2010, hnedák mohutnej stavby tela s palicovou výškou na kohútiku 170 cm.

Počas skúšok výkonnosti žrebcov presvedčil svojou vynikajúcou jazditeľnosťou a nadaním pre drezúru, ale aj parkúrové skákanie. Bol ohodnotený známkou 9 za celkový dojem, cval a skok. Dáva temperamentné potomstvo veľkého rámca, dobre osvalené, s výraznými chodmi a kadenciou.

Jeho otec Danone I je jedným z najvýznamnejších synov svetoznámeho producenta drezúrnych koní De Niro. V kombinácii s krvou Weltmeyera je to garancia, drezúrnej kvality.  Vo všetkých troch základných chodoch prejavuje dobrý výraz, vysokú akciu predných nôh a fantastickú aktivitu zadných končatín. Úžasná schopnosť pre zhromaždenie je viditeľná v každom jeho pohybe. V športovej kariére zaznamenal niekoľko víťazstiev na úrovni GP. Je producentom mnohých úspešných koní v drezúre - Damaschino, Dolton, Danönchen, Dante Weltino a mnoho ďalších.

Matka žrebca Fantasie (Štátom prémiovaná westfálska kobyla) a stará matka dali už viacerých licentovaných žrebcov, ktorí boli úspešní v športe na úrovni Grand Prix. Z uvedenej rodiny vzišli i žrebce Rosenquarz, Florentianer, Licosto a viaceré športové kone a víťazné prémiované kobyly.

Otec matky Fidermark je považovaný za najlepšieho syna svetoznámeho producenta drezúrnych koní Florestana. V roku 1995 sa stal víťazom výkonnostných skúšok s celkovým hodnotením 141,74 bodov a rok na to vyhral kategóriu 4-ročných žrebcov na Bundeschampionate. V roku 2000 sa kvalifikoval do finále Nürnberger Burgpokal a dosiahol úroveň Grand Prix. Stal sa otcom 39 licentovaných synov, vrátane Fürst Piccolo, Feinsinn, Falsterbo, Fiano, Farewell I až IV a Fidertanz.

FOTO:
Stephan Kube
Maximilian Schreiner

 • Dátum narodenia: 2010
 • Miery: 171/182/196/22,0
 • Farba: hnedák
 • Plemeno: Westfalský teplokrvník
 • Chovateľská stanica: NŽ Topoľčianky, š.p. (Parková 13, 951 93 Topoľčianky)
 • Telefón: 037/630 16 13-5
 • Chovateľ: Alfons Baumann, Rees, Nemecko; Majiteľ: Žrebčín Marbach, Nemecko
 • Majiteľ: NŽ Topoľčianky, š.p.
 • Výkonnosť: SV Warendorf (Nemecko), vlastná výkonnosť: parkúr, drezúra st. „S“
 • Rok zaradenia: -
 • Rodokmeň:
   o.: Dannone I (Hann.)  o.: De Niro (Hann) po  Donnerhall
   m.: Well Done (St.Pr.St., Hann) po Weltmeyer
   m.: Fantasie (St.Pr.St., Westf.)  o.: Fidermark (westf.) po Florestan I
   m.: Riga (St.Pr.St., Westf.) po Rosenkavalier

 

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/chov-koni#sigProId0023d0afde

3926 DOCTOR BLUE

Doctor Blue Ann Katrin Rupp D. Matthaes

Inseminácia ČS

Doctor Blue je westfálsky teplokrvník, beluš, narodený v roku 2016, s výškou v kohútiku 168 cm.

Tento „Parkúrový špecialista“, ako ho nazývajú,  vyniká výraznou a korektnou stavbou tela. Disponuje vynikajúcou mechanikou pohybu (za cval získal 9,5 bodov) a technikou skoku. V 50-dňovom teste zaujal ako najlepší trojročný žrebec s vysokými známkami, obzvlášť za jazditeľnosť (9 bodov), ktorou presvedčil hodnotiteľov aj cudzích jazdcov.

Jeho pôvod je excelentný: otec Durango VDL po Zirocco Blue, alebo Lux Z a legendárny plnokrvník Lucky Boy XX ho predurčujú na vysoké skákanie. S rôznymi jazdcami bol úspešný na medzinárodnej úrovni 3*. Durango VDL, bol jedným z prvých licentovaných synov po Zirocco Blue. Disponuje výborným priestorným cvalom a je veľmi pozorný v skoku. Za cval, jazditeľnosť a charakter dostal známku 8,5. Bol rezervným šampiónom Jesenných výkonnostných skúšok žrebcov. Jeho vlastná športová výkonnosť je 150 cm.

Otec matky Donna, plemenník Veron VDL (KWPN), je elegantný žrebec s dobrým skokovým prejavom a ušľachtilou hlavou. Otec Verona, žrebec Quite Easy I je synom žrebca Quidam de Revel, ktorý je známy z medzinárodných kolbísk s prevereným potomstvom.

Na základe kooperácie s predstaviteľmi nemeckých chovateľských zväzov a firmy GALMBACHER SPORT PFERDE ZUCHT môže Národný žrebčín Topoľčianky  v tejto sezóne ponúknuť slovenským chovateľom absolútnu svetovú špičku.

FOTO:
Archiv Boiselle
Maximilian Schreiner

 • Dátum narodenia: 2016
 • Miery: 168 cm
 • Farba: Beluš
 • Plemeno: Westfalský teplokrvník
 • Chovateľská stanica: IRC Krásny Majer - NŽ "Topoľčianky", š.p. (Parková 13, 951 93 Topoľčianky)
 • Telefón: 037/630 16 13-5
 • Chovateľ: Jan Otten, Holandsko; Majiteľ: Žrebčín Marbach, Nemecko
 • Majiteľ: -
 • Výkonnosť: SV Warendorf (Nemecko), vlastná výkonnosť: parkúr „Z“
 • Rok zaradenia: -
 • Rodokmeň:
   o.: Durango VDL (KWPN)  o.: Zirocco Blue po Mr. Blue
   m.: Narona po Lux Z
   m.: Donna (KWPN)  o.: Veron po Quitte Easy I
   m.: Whinny po Sidney

 

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/chov-koni#sigProId81399f266f

3927 UNO I

3927 UNO I

Inseminácia ČS

Uno I  je holštýnsky teplokrvník narodený v roku 2015. Tmavý hnedák s palicovou výškou na kohútiku 172 cm.

Presvedčivo zvíťazil v kategórii žriebät v roku 2015 a stal sa rezervným šampiónom holštýnskeho predvýberu v roku 2017. Ako 4-ročný zvíťazil v skúškach skokových koní,  presvedčil svojím vzhľadom, schopnosťami a jazditeľnosťou v parkúre. Za skok vo voľnosti získal vysokú známku 9. Takisto bol vysoko hodnotený za interiér a charakter známkami 9. Na jeho vysoko oceňovaných potomkov prenáša svoj typ, moderný skokový prejav, dynamické a elastické chody.

Jeho otec Uriko pochádza z najvýznamnejšej línie žrebcov po Almé Z. Predstaviteľom tejto línie bol aj úspešný topoľčiansky odchovanec žrebec Rubín (po Ascot, 1982; z matky 576 Robinson-29), člen víťazného nemeckého tímu na Majstrovstvách Európy mladých jazdcov v roku 2010 z francúzskeho Marnes la Coquette. Jeho jazdcom bol talentovaný, 20 ročný Patrick Stühlmeyer.

Uriko absolvoval 70-dňový test žrebcov na jeseň 2011. Za cval dostal známku 9,25 a za skok 8,83. Jeho celkové hodnotenie bolo 130 bodov. Uriko stelesňuje typ moderného skokana, ktorý svojím exteriérom spĺňa požiadavky holštýnskeho plemenného žrebca. S jazdcom Maximiliánom Gräfom mal pôsobivú športovú kariéru. Zaznamenal šesť víťazstiev a niekoľko cenných umiestnení na úrovni T. V chove je mimoriadne úspešný. Dal viacerých licentovaných synov, medzi nimi aj víťaza predvýberu v roku 2016.

Otec matky Colman patrí medzi najväčšie hviezdy medzi plemenníkmi. Je otcom 145 úspešných športových koní na úrovni T. Dal viac ako 40 licentovaných synov, množstvo prémiovaných kobýl a jeho potomstvo je často trhákom aukcií. Medzi  najúspešnejších športových potomkov určite patrí kobyla Zapria, ktorá sa s Bronislavom Chudybom zúčastnila Svetových jazdeckých hier v Tryone v roku 2018. Uvedená holštýnska rodina (Stutenstamm 890) je v poslednom čase v centre pozornosti  okrem iného aj  vďaka fenomenálnemu Casallovi a Rolf-Göranovi Bengtssonovi (SWE).

FOTO:
Archiv Boiselle
Stephan Kube
Maximilian Schreiner

 • Dátum narodenia: 2015
 • Miery: 172 cm
 • Farba: Hnedák
 • Plemeno: Holštýnsky teplokrvník
 • Chovateľská stanica: IRC Krásny Majer - NŽ "Topoľčianky", š.p. (Parková 13, 951 93 Topoľčianky)
 • Telefón: 037/630 16 13-5
 • Chovateľ: Timm Peters, Bargenstedt, Nemecko, Majiteľ: Žrebčín Marbach, Nemecko
 • Majiteľ: -
 • Výkonnosť: SV Warendorf (Nemecko), vlastná výkonnosť: parkúr „S“
 • Rok zaradenia: -
 • Rodokmeň:
   o.: Uriko (Cloney NLD)  o.: Untouchable po Odyssee IV
   m.: Wizzard (KWPN) po Lavito
   m.: Conella (Holst.)  o.: Colman (Holst.) po Carthago
   m.: Odyssee IV (Holst.)

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/chov-koni#sigProIdb5c43b74ec

Cenník čerstvých inseminačných dávok NŽ “Topoľčianky“ š. p., v roku 2024 pre kobyly slovenských majiteľov, ktorých kobyly sú zapísané v plemennej knihe slovenského teplokrvníka

Číslo žrebca Meno žrebca Cena ID v roku 2024 (s DPH, 20%)
Základný poplatok Doplatok za žrebnosť
3925 Davos 120,-€ 120,-€
3926 Doctor Blue 350,-€ 450,-€
3927 Uno I 350,-€ 550,-€
3679 Arrivederci 120,-€ 120,-€