Jarná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu v Národnom Žrebčíne „Topoľčianky“, š.p. - 15.-16.05.2019

dsc 0006VÝBEROVÁ   KOMISIA

•    Ing. Péter Görözdi – predseda
•    MVDr. Štefan Karahuta
•    Ing. Eugen Feherváry
•    Ing. Juraj Kovalčík
•    Ing. František Grácz

 

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 15. – 16.5. 2019 uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ „Topoľčianky“, š.p. Bolo prehliadnutých 7 lipicanských pepinierov, 40 plemenných lipicanských kobýl, 8 Shagya-arabských pepinierov, 40 plemenných Shagya-arabských kobýl, 6 huculských pepinierov, 28 huculských plemenných kobýl, 4 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 20 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 2 kobyly anglické plnokrvné, 1 plemenný žrebec plemena arabský plnokrvník, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 30 koní vo výcviku, 36 športových koní a 6 dostihových koní vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p.

 
Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotila aj dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach vzhľadom k obdobiu reprodukcie. Komisia schvalila koncepciu pripúšťacích plánov pre sezónu 2019 vo všetkých stádach. Komisia pozitívne hodnotila zaradenie žrebca Dahoman XV v plemenitbe,  v sezóne 2019.

 
Komisia vyjadrila spokojnosť s činnosťou Národného žrebčína v uplynulej sezóne 2019 pri zabezpečení športových, kultúrnych a reprezentačných podujatí.

 
Zamestnanci NŽ „Topoľčianky“, š.p. zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy.

Počas bonitácie boli navrhnuté kone do chovného výcviku, na triednu listinu a kastráciu.


Vytlačiť   E-mail