Májová Cena Národného žrebčína Topoľčianky 2023

Májová Cena Národného žrebčína Topoľčianky 2023

Posledný májový víkend sa v areáli Národného žrebčína konalo prvé z tohtoročných športových podujatí – parkúrové preteky Májová Cena Národného žrebčína Topoľčianky. Sily si prišlo zmerať viac ako 80 jazdeckých dvojíc. Súťaže boli vypísané od úrovne ZM až po S - 130 cm. V rámci tohto podujatia sa konalo aj jedno zo šiestich kôl Kritérií mladých koní, ktoré zastrešuje Zväz chovateľov koní na Slovensku.

Autorom parkúrov bol skúsený staviteľ z Čiech Ján Kopiš. Rozhodcovskému kolégiu, ktoré zabezpečilo hladký priebeh všetkých súťaží,  velila Anka Virágová, ostatnými členmi boli Martina Kredatusová, Martina Kredatusová a Patrik Mikulášik. Veľké poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí venovali výhercom a umiestneným zaujímavé vecné a finančné ceny. Boli to firmy Happy Horse Service, Cavalor, Heineken, Prohorse, Falabella Equistore, JK pri Národnom žrebčíne a Národný žrebčín Topoľčianky.

Cena Národného žrebčína Topoľčianky

Do sobotňajšej hlavnej ceny sa prihlásilo 14 jazdeckých dvojíc, z toho 10 absolvovalo základný parkúr bez trestných bodov. Avšak do rozoskakovania ich nastúpilo iba 8. Bez chyby a s najlepším časom zvíťazil Matej Marčok s kobylou Ravenna Fortis z JK Trenčín Nozdrkovce. S druhým najrýchlejším časom a bez zhodenej prekážky sa na druhom mieste umiestnil Maroš Kuchár na koni Liepzig VD Hooghoeve z TK Sport Stable Bratislava. Tretia priečka zostala na východe v JK Slávia Spišská Nová Ves vďaka Zdenkovi Kuchárovi s koňom Go For It 8.

Na žiadosť jazdcov sa v nedeľnej hlavnej cene zmenil článok súťaže – zo súťaže na čas, na súťaž s rozoskakovaním. Na štarte sa stretlo 16 jazdeckých dvojíc. Z nich 9 postúpilo do rozoskakovania, ale odštartovali siedmi. Svoje prvenstvo zo soboty obhájil Matej Marčok s talentovanou kobylou  Ravenna Fortis z JK Trenčín Nozdrkovce. Druhé miesto získal Igor Šulek s koňom Lafibolus z Ranča Palomino Bohunice. Tretiu priečku vybojoval Alexander Martin Genčík z MedGene Bratislava s kobylou Solarissa.

Kritériá mladých koní

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo, ako uznaná chovateľská organizácia za účelom testovania úžitkových vlastností mladých koní s využitím výsledkov pre kontrolu dedičnosti vypísal v športovej sezóne 2023 Kritériá mladých koní v skoku na koni pre štvor, päť a šesť ročné kone. Finále sa uskutoční v rámci Šampionátu mladých koní v Trenčíne – Nozdrkovciach 30.9.-1.10.2023.

V kategórii 4 ročných koní sa na štart postavilo 11 jazdeckých dvojíc, z toho tri kobyly z Národného žrebčína Topoľčianky. Čistý parkúr o výške 100 cm absolvovalo sedem koní. Kategória 5 ročných koní bola najpočetnejšia, štartová listina obsahovala až 15 jazdeckých dvojíc, z toho len tri dokázali absolvovať parkúr o výške 110 cm bez trestného bodu. 6 ročné kone skákali na výške 120 cm. Zo šiestich prihlásených bez chyby odskákalo 5 dvojíc.

Všetkým víťazom a umiestneným gratulujeme k pekným výsledkom a prajem ďalšiu úspešnú športovú sezónu.

Podrobné výsledky všetkých súťaží nájdete na stránke www.sjf.skwww.nztopolcianky.sk

Autor textu a foto : NŽ


Vytlačiť   E-mail