Shagya

   Po úspešnom otvorení chovateľskej a športovej sezóny 2002 (1. mája 2002) čakala Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. odborná a profesionálna skúška v organizovaní generálnej schôdze Medzinárodnej organizácie chovateľov Shagya – arabských koní (Internationale Shagya Araber Gesellschaft), ktorá sa konala na pôde žrebčína v dňoch 4. – 5. mája. Uvedená organizácia združuje národné chovateľské zväzy Shagya – arabského koňa a štátne žrebčíny na celom svete.

 

            Do Topoľčianok pricestovalo viac ako šesť desiatok delegátov z Nemecka, Rakúska, Bulharska, USA, Česka, Maďarska a Švajčiarska. Počas generálnej konferencie členovia I.S.G. zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok a vytýčili si ďalšie ciele v chovateľskej oblasti, metódach výberu, šľachtenia a medzinárodnej spolupráce pri budovaní tak ušľachtilého plemena koní, akým Shagya arabský kôň je.           

   V rámci schôdze bola opätovne do funkcie zvolená prezidentka Medzinárodnej organizácie Shagya – arabských koní Gabriele Conradty z Nemecka.

Po schôdzi Národný žrebčín Topoľčianky, ako garant chovu Shagya araba na Slovensku usporiadal prezentáciu svojej chovateľskej práce na stredisku Rybník, ktoré je zamerané na chov a odchov arabských čistokrvných koní. Za zmienku stojí, že vôbec prvým plemenným žrebcom z uvedeného arabského kmeňa ktorý pôsobil v Topoľčiankach bol žrebec 10 Shagya II, narodený v roku 1914, ktorý pochádzal z Rakúsko-Uhorského žrebčína Radovec. Od roku 1921 sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky chová toto tradičné a ušľachtilé plemeno koní na svetovej úrovni. Dnes predstavuje počet chovaných čistokrvných arabských koní v žrebčíne približne 150 kusov z ktorých 40 tvoria chovné kobyly, 6 plemenných žrebcov (pepinierov) a nádejný dorast. Priaznivé je aj zastúpenie chovných kobýl k rodinám a líniové zastúpenie žrebcov, ktoré je prísne sledované. Predvedené boli všetky kmeňové plemenníky a elitných 22 kobýl.

Medzinárodná schôdza bola vynikajúco pripravená, a zúčastnení vyslovili svoj obdiv ku kvalite chovného materiálu a celkovej úrovni chovu, čím Národný žrebčín, š.p. pod vedením riaditeľa Ing. Michala Horného znovu dokázal, že vysoká kvalita, profesionálna úroveň a chovateľská disciplína prispieva k propagácii Slovenska a k získaniu stabilného postavenia, ktoré sa našej krajine dostáva v chove koní.

Generálna schôdza sa dohodla, že budúci Európsky šampionát chovateľov arabských koní sa najpravdepodobnejšie bude konať budúci rok v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Toto rozhodnutie by sa malo potvrdiť na tohtoročnom Európskom šampionáte v maďarskej Bábolne, kde Národný žrebčín, š.p. a tým aj Slovensku republiku budú reprezentovať už dnes vybrané tromfy topoľčianského Shagya arabského chovu.

Ing. Emil Kovalčík, Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.


Vytlačiť   E-mail