Medzinárodné preteky CAI* – B Topoľčianky

V novovybudovanom areály NŽ Topoľčianky na dostihovej dráhe sa uplynulý víkend v dňoch 5.-7.9.2003 konali prvé medzinárodné preteky dvojzáprahov na území SR. Za účasti medzinárodných rozhodcov, ktorých nominovala FEI (Medzinárodná jazdecká federácia) súťažilo počas troch dní 8 záprahov. Slovenskú republiku a Národný žrebčín Topoľčianky reprezentoval Pavol Baláž a Frantiček Kunský s lipicanským dvojzáprahom a Pavol Gašpar zo záprahom slovenského teplokrvníka, Poľsko nominovalo 2 reprezentantov Akkadiusa Górského a Waldemara Kaczmareka, žrebčín Silvasvárad a Maďarsko reprezentovali Balog Józef a Udwari Zoltán a Rakúsko Binder Józef s dvojzáprahom vraníkov plemena Nonius.

Prvý deň sa jazdila drezúrna úloha. Po drezúre skončil na prvom mieste Pavol Baláž pred poľským reprezentantom Kaczmarekom Waldemraom a na treťom mieste skončil František Kunský. Azda najpríťažlivejším pre divákov bol sobotňajší maratón. Usporiadanie jednotlivých prekážok, ich lokalizácia a technické riešenie bolo vysoko hodnotené nie len laickou verejnosťou, ale predovšetkým teamom medzinárodných rozhodcov, s hlavným rozhodcom prof. Zoltánom Egrim (Maďarsko). S pripravenosťou maratónu, hlavne úseku E vyjadril vysokú spokojnosť aj vzácny hosť, ktorý je momentálne špičkovým producentom všetkých druhov kočov a maratónskych kočov pán Kühnle. V Topoľčiankach bol prvý krát a podľa jeho vyjadrení nie posledný. Svoju priazeň reprezentantom NŽ Topoľčianky vyjadril aj tým, že im poskytol svoj najnovší a najmodernejší drezúrny a maratónsky koč na Majstrovstvá sveta do Francúzka tohto roku, ktoré sa budú konať v Paríži.

Ani po maratóne sa však poradie prvých troch výrazne nezmenilo. Po Pavlovi Balážovi sa na druhom mieste umiestnil poľský reprezentant Górskí Arkádius a na treťom mieste František Kunský z NŽ Topoľčianky. Vylúčený v tejto disciplíne bol poľský reprezentant Kaczmarek Waldemar, za neabsolvovaný prejazd povinným prvkom.

20 prekážok, z ktorých 3 tvorili kombinácie na dráhe dlhej 700 m absolvovali súťažné dvojzáprahy vozatajský parkúr. V tejto poslednej disciplíne v ktorej ide predovšetkým o čo najrýchlejší čas a „čisto“ zajazdený parkúr – bez trestných bodov – vyhral Kaczmarek Waldemar (Poľsko) pred oddielovým kolegom Arkádiusom Górskím, ktorí zajazdili parkúr bez zhodených balónikov. Na treťom mieste skončil Pavol Baláž s jednou zhodenou prekážkou.

Na základe vyhodnotenia jednotlivých disciplín drezúry, maratónu a vozatajského parkúru v nedeľu bolo vyhlásené celkové poradie. Na prvom mieste skončil Pavol Baláž z Národného žrebčína Topoľčianky, na druhom mieste Arkádius Górský z Poľska a brondz si odniesol Kunský František z NŽ Topoľčianky, š.p.

Medzinárodné záprahové preteky CAI* Topoľčianky boli poslednou možnosťou kvalifikácie na MS vo Francúzku. Reprezentanti NŽ Topoľčianky, ktorí budú pretekať vo farbách SR potvrdili svoju pripravenosť na tohtoročné majstrovstvá sveta. Držíme im palce.    


Dátum:  5. -. 7. september 2003

Miesto konania:  Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.,
                        Dostihová dráha

Organizátor: Slovenská jazdecká federácia,
                   Junácka 6, Bratislava

Organizačný výbor: Ing. Michal Horný, PhD. - riaditeľ pretekov
                             Ing. Silvia Fekárová - SJF

______________________________________________________________ 

ROZHODCOVSKÁ KOMISIA:                               

Hlavný rozhodca: prof. Zoltán Egri                    Maďarsko

Rozhodcovský zbor:

                        Jozef Trojanec                         Česká Republika
                        Mgr. Stefan Keszycki               Poľsko
                        Peter Mikulášik                        Slovenská republika
                        Ing. Igor Fekár                          Slovenská republika
                        Cyril Sedlačko                          Slovenská republika
                        Ing. Ivan Masek                        Slovenská republika

Steward:  Ivan Uhrovčík                                     Slovenská republika

Veterinár FEI: MVDr. Miloš Kravec                     Slovenská republika

Technický delegát: Ing. Marián Varga                 Slovenská republika

Výpočtové stredisko: Ing. Dana Naštická            Slovenská republika
______________________________________________________________

PROGRAM:

Piatok (5.9.2003)                        14.00 hod.                                Drezúra CAI* B dvojzáprahov

Sobota (6.9.2003)                       14.00 hod.                                Maratón CAI* B dvojzáprahov

Nedeľa (7.9.2003)                       14.00 hod.                                Vozatajský parkúr CAI* B dvojzáprahov

______________________________________________________________

ZOZNAM ŠTARTUJÚCICH

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

František Kunský          1. Conversano VIII-8                         žrebec
Marek Zeman                 2. Favory XI-17                                žrebec
                                     3. Maestoso XI-4                             žrebec

Baláž Pavol                  1. Pluto VIII-1                                 valach
Hossa Martin                  2. Siglavy X-4                                 žrebec
                                     3. Maestoso X-9                             valach

Gašpar Pavol                1. Aranka                             kobyla
Matuška Miroslav            2. Nefrit                                valach
                                     3. Artia                                 kobyla

______________________________________________________________ 

POĽSKO

Arkadiusz Górski            1. Karuzo                             valach
Jan Górski                       2. Kurara                              kobyla
                                       3. Raps                                valach

Waldemar Kaczmarek   1. Luminal                            valach
SK Bielin                         2. Koka                                kobyla
                                       3. Tombak                            valach

______________________________________________________________

RAKÚSKO

Binder Wolfgang            1. 1A62 Marko 2                   valach
                                       2. 1A63 Kartyas                   valach

______________________________________________________________

MAĎARSKO

Balogh József                1. Pluto XXX-5                                     kobyla

Balogh Csaba                  2. Pluto XXX-8                                     kobyla

Udwari Zoltán                1. Favory XXVI-5                                  žrebec

Vass Gábor                     2. Ligerio-Conversano-2                        kobyla

______________________________________________________________       3. Ligerio-Conversano-5                va


Vytlačiť   E-mail