Tradičný deň otvorených dverí 2003

1. mája 2003 brány Národného žrebčína prekročilo viac ako 2000 návštevníkov. Prekrásne počasie otvoreniu chovateľskej, športovej a turistickej sezóny skutočne prialo. Po oficiálnom otvorení sezóny, ktorú zahájil Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ NŽ Topoľčianky, š.p. nasledoval bohatý program ukážok jazdeckého umenia v podaní jazdcov, zamestnancov a členov jazdeckého oddielu pri NŽ Topoľčianky, š.p. 

Veľký záujem návštevníci prejavili o jazdu v koči a jazdu v sedle našich koní. 4.mája 2003 začala tiež dostihová sezóna v NŽ Topoľčianky, š.p., ktorú odštartovalo 9 rovinových, klusáckych a prekážkových dostihov.

 


Vytlačiť   E-mail