Prezident SR v NŽ Topoľčianky, š.p.

V rámci pracovnej návštevy Nitrianskeho kraja navštívil prezident SR Rudolf Schuster s manželkou Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.. Prvým prezidentom, ktorý pred 80 rokmi poctil žrebčín svojou návštevou bol T.G. Masaryk a od tých čias je už tradíciou, že každý prezident počas svojho funkčného obdobia zavíta do Topoľčianok.

Prezidenta SR Rudolfa Schustera na nádvorí Jazdiarne privítal riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD.. V jazdiarni bol pripravený program, ktorý otvorilo 8 jazdcov NŽ Topoľčianky v uniformách žrebčína a za zvukov Straussovho valčíka „Na krásnom modrom Dunaji“ predviedli tzv. „štvorylku. Po predvedení prvkov drezúry vysokej školy španielskej s lipicanskými žrebcami nasledovala prehliadka Jazdiarne a prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi boli predvedení typickí predstavitelia plemien chovaných v NŽ Topoľčianky, š.p.

V štvorzáprahu bielych lipicanských žrebcov sa prezident SR presunul do Hippologického múzea chovu koní, v ktorom je momentálne sústredených viac ako 3000 vzácnych artefaktov, ktoré tvoria svedectvá zrodu a triumfov žrebčína a jeho ľudí. Hneď pri vchode múzea je umiestnený zoznam prezidentov nášho štátu, vygravírovaný zlatým písmom do čierneho mramoru, ktorí v Topoľčiankach pobudli a samozrejme nechýba ani meno súčasného prezidenta.

Oficiálna návšteva hlavy štátu Rudolfa Schustera v NŽ Topoľčianky, je odrazom tradície a symboliky. V tomto roku si pripomína toto významné chovateľské zariadenie 10. výročie udelenia štatútu a názvu „Národný žrebčín, štátny podnik, Topoľčianky“, čím bolo pozdvihnuté na národné centrum chovu koní s medzinárodným významom. Stalo sa chovateľskou perlou ktorá pozitívne reprezentuje nie len historicko-kultúrnu úroveň SR, ale aj rezortu Ministerstva pôdoshospodárstva.   


Vytlačiť   E-mail