Prezentácia topoľčianských lipicanov v Poľsku

Pod patronátom manželky poľského prezidenta pani Kwasniewskej sa v blízkosti Varšavy dňa 18.10.2003 konali „Dni sv. Huberta“ na ktoré dostali pozvánku aj topoľčianske lipicany. NŽ Topoľčianky, š.p. reprezentovalo 8 lipicanských žrebcov a to  vo štvorylke, 6 – záprahu a s ukážkami prvkov vysokej školy španielskej.

 


Vytlačiť   E-mail