Oficiálna štátna návšteva

Dňa 4. júla 2005 privítal na nádvorí Národného žrebčína  riaditeľ Ing. Michal Horný, PhD. vzácnu, oficiálnu štátnu návštevu z Čínskej Ľudovej republiky.

Do Topoľčianok zavítal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej Ľudovej republiky v Slovenskej republike HUANG ZHONGPO, spolu s radkyňou veľvyslanectva Čínskej Ľudovej republiky v Slovenskej republike LIU YUANYUAN.

Navštívili jazdiareň, múzeum chovu koní a chovný objekt Hostie.