Informácie

Klasická topoľčianska škola

Klasická topoľčianska škola má v Národnom žrebčíne už 16-ročnú tradíciu. Plní predovšetkým reprezentačnú funkciu, nielen doma ale aj v zahraničí. Je známa v celej Európe. Vystúpenia štvorylky a ukážky cvikov klasickej školy sú žiadané pri rôznych príležitostiach ako sú výročia, otvorenia objektov, zahájenia podujatí alebo galaprogramy na rôznych svetových výstavách. Je to propagácia jednej z mnohých činností  Národného žrebčína a zároveň propagácia chovu plemena lipican a jeho všestranného využitia. Klasická topoľčianska škola momentálne združuje 24 plemenných žrebcov rôzneho veku, stupňa výcviku a zamerania. Pracuje s nimi deväť jazdcov Národného žrebčína.

Štvorylka

Azda najatraktívnejším vystúpením je predvedenie populárnej štvorylky. Ide o pomerne náročnú drezúrnu choreografiu ôsmych jazdcov a koní na klasickú hudbu. Zostava je zložená z drezúrnych cvikov na úrovni „S“ ako sú prekroky, preskoky, dovnútra plece a pod. Počas štvorylky je nesmierne dôležitá súhra medzi koňom a jazdcom a zároveň aj medzi jednotlivými jazdeckými dvojicami. Elegancia spočíva v rovnakých vzdialenostiach medzi koňmi a v presnosti stretávania sa. Je to výsledok tímovej práce, ktorý vyžaduje veľkú mieru vzájomného prispôsobovania sa jazdcov.

Pas de deux

Slovné spojenie „pas de deux“ /čítaj pɑ də dø/ pochádza z francúzštiny. Pôvodne je využívané predovšetkým v súvislosti s klasickým baletom. Označuje duet, tanec dvoch ľudí. V jazdectve teda označuje vystúpenie dvojice. V Klasickej topoľčianskej škole ide o drezúrnu ukážku na hudbu, ktorú predvedú dvaja jazdci na koňoch. Do choreografie sú zahrnuté tie najnáročnejšie drezúrne cviky ako je piafa, pasáž, piruety alebo preskokové rady.

Cviky nad zemou

Klasická topoľčianska škola predvádza všetky štyri hlavné cviky nad zemou. Najnáročnejší a zároveň divácky najatraktívnejší je cvik „kapriola“. V minulosti sa tento prvok využíval aj v armáde na zastrašenie, resp. zneškodnenie protivníka. Skok spočíva v tom, že kôň sa postaví na zadné nohy z ktorých sa odrazí do vzduchu a skôr ako sa jeho telo dostane do vodorovnej polohy, vykopne obidvoma zadnými nohami. Tento cvik si vyžaduje obrovskú silu koňa, istý stupeň temperamentu a rýchlu reakciu na pomôcky jazdca.

Ďalším náročným prvkom je „kurbeta“. Kôň sa postaví na zadné nohy, z ktorých sa odrazí a urobí niekoľko skokov za sebou. Taktiež ťažký cvik, ktorý si vyžaduje veľkú rovnováhu a stabilitu koňa a samozrejme silu zadných nôh, ktoré nesú váhu celého tela.

„Pesáda“ je tiež cvik o stabilite a rovnováhe. Kôň sa postaví na zadné nohy, do čo najvzpriamenejšej polohy a snaží sa tam udržať čo najdlhšie.

Posledný z cvikov nad zemou v Klasickej topoľčianskej škole je „lévada“. Na rozdiel od predchádzajúcich prvkov, tento nie je o výške. Základným princípom je, že kôň prenesie celú váhu svojho tela na zadné nohy, ktoré maximálne podsadí pod seba, celé telo zníži a predné nohy zdvihne do vzduchu a pokrčí ich pod seba.

Základným predpokladom vykonania týchto cvikov je schopnosť vysokého stupňa zhromaždenia a samo nesenia. Preto všetky kone Klasickej topoľčianskej školy sa ako prvé učia piaf a pasáž, pretože tým postupne budujú zhromaždenie a samo nesenie. Treba však zdôrazniť, že nie všetky kone robia všetky cviky. Každý je špecializovaný len na jeden a to podľa fyzických predpokladov a jeho vlastných schopností, ktoré sa postupne ukazujú v priebehu tréningov.

V klasickej topoľčianskej škole diváci tiež uvidia „španielsky krok“. Je to krok, kedy kôň počas chôdze striedavo zdvíha predné nohy do výšky. Pre zatraktívnenie vystúpení, jazdci pravidelne do repertoáru zaradia aj cviky ako je sadnutie a ľahnutie.

Samostatným vystúpením je predvedenie koňa na dlhej oprate. Jazdec na koni nesedí, ale kráča za ním. Všetky pomôcky dostáva pomocou dlhých opratí, prípadne pomocou drezúrneho bičíka. Takýmto spôsob kôň vie predviesť všetky drezúrne cviky, vrátane piruety, preskokov, piafy alebo pasáže.

Trošku z histórie...

So vznikom Klasickej topoľčianskej školy úzko súvisí klasická škola z Lipice. Ich vystúpenia boli inšpiráciou a motiváciou pre vznik tej topoľčianskej. Paradoxom je, že klasická jazdecká škola v Lipici bola založená Slovákom Emilom Šulganom. Narodil sa v roku 1903 v Nitre a patril medzi najväčších hipologických odborníkov svojej doby. Štrnásť rokov pôsobil v Národnom žrebčíne Topoľčianky, z toho tri roky (1948-1951) ako jeho riaditeľ. Bol vynikajúcim jazdcom aj trénerom. Jeho rukami prešli takí jazdci ako Dominik Pružinský, František Hrúzik, Jozef Čajda a mnohí ďalší. V 60-tych rokoch presmeroval svoje pôsobenie do slovinskej Lipice. Tu založil klasickú jazdeckú školu, ktorá Lipicu preslávila. Slovinský jazdci sa so svojimi vystúpeniami zúčastnili mnohých medzinárodných podujatí. V roku 2001 pri príležitosti 80teho výročia založenia Národného žrebčína v Topoľčiankach predviedli svoje umenie aj na pôde žrebčína. O dva roky neskôr vznikla Klasická topoľčianska škola. Nenapodobňuje školu v Lipici ani vo Viedni, ide svojou vlastnou cestou. Kým Rakúšania sa špecializujú len na výcvik koní pod sedlom alebo na dlhých opratách, topoľčianske kone sú univerzálnejšie, pretože zvládnu aj záprah. Mnohé sa tiež venujú aj športovej drezúre a dosahujú vynikajúce úspechy. Už dva lipicanské žrebce získali zlatú medailu na M SR v drezúre – Conversano VI-47 pod vedením Kristíny Flakovej v roku 2017 a Peter Vančo s Conversanom XIII-47 v roku 2019 – teda sú úradujúcimi majstrami SR. Klasická topoľčianska škola sa počas svojej existencie zúčastnila nespočetného množstva medzinárodných podujatí. Medzi tie najvýznamnejšie určite patrí poľnohospodársky veľtrh „Grűne Woche“ v Berlíne, alebo účasť na  megaštvorylke v nemeckom Mannheime v roku 2007 pri príležitosti Majstrovstiev Európy v parkúrovom skákaní. Za zmienku určite stojí otvorenie galaprogramu na jednom z najväčších jazdeckých veľtrhov v Európe s názvom „Pferd Wels“ v roku 2014 a mnohých iných.

Václav Macek

Od počiatku Klasickej topoľčianskej školy v roku 2003 stojí v jej vedení Václav Macek. Pripravuje väčšinu koní a samozrejme je veľkou oporou mladším alebo menej skúseným jazdcom pri tréningu nových koní.

Prinášame s ním krátky rozhovor:

Prezraďte niečo o Vašich začiatkoch v Klasickej topoľčianskej škole. Ako to celé vzniklo?

Nastúpil som do žrebčína hneď po škole, ako mladý chlapec. Venoval som sa hlavne obsadaniu a výcviku mladých koní. Dokonca som aj skákal parkúry a jazdil military. Zlom nastal, keď žrebčín oslavoval 80te výročie svojho založenia. To bolo v roku 2001. Pozvanie zúčastniť sa slávnostného galaprogramu prijal aj žrebčín z Lipice. Svojím vystúpením inšpiroval vedenie podniku, Ing. Michala Horného, PhD., k založeniu klasickej školy aj v Topoľčiankach. Vyslali ma na niekoľko mesačnú stáž priamo do Lipice, kde som mal možnosť sledovať samotný tréningový proces pána Alojza Lacha a ostatných jazdcov. Boli to pre mňa veľké skúsenosti, na ktorých staviam až do dnes.

Ako rýchlo sa vám po návrate z Lipice podarilo pripraviť kone na vystúpenie?

Už pred stážou v Lipici som mal tendencie kone učiť cviky zo zeme. Kapriola a pesáda boli už v podstate rozpracované. Po návrate z Lipice som to len vycibril. Asi jeden rok mi trvalo naučiť prvú kurbetu a lévadu. Takže v relatívne krátkom čase sme v Klasickej topoľčianskej škole mali všetky hlavné cviky nad zemou.

Podľa čoho si vyberáte kone?

Vždy som pracoval so všetkými žrebcami, ktoré som aj pripravoval na výkonnostné skúšky. Takže po obsadnutí a  po základnom výcviku absolvovali výkonnostné skúšky. Potom som ich začal pripravovať do klasickej školy. Už v priebehu základného výcviku kone ukážu, ktorý z cvikov nad zemou bude pre ne najvhodnejší a tým smerom sa uberá ďalší tréning. V podstate som si kone nevyberal, ale určite mi viac vyhovujú temperamentnejšie kone, ktoré sú kompaktné a nie veľmi vysoké. Ľahšie sa podsadzujú a sú aj obratnejšie, atletickejšie.

Máte svojho pamätného koňa, ktorý bol výnimočný v porovnaní s ostatnými?

Tých koní, ktoré mi prešli rukami bolo naozaj veľa. Každý bol svojim spôsobom výnimočný. Ale rád spomínam na Maestosa X-10, pretože to bol jediný kôň, ktorý dokázal robiť kurbety s jazdcom v sedle. Vyžaduje si to obrovskú silu zadných nôh a výnimočnú rovnováhu koňa aj jazdca. Dokázal som s ním skočiť štyri skoky pod sedlom.

Aké vystúpenia z toho množstva čo ste absolvovali sa vám vryli do pamäti?

Medzi tie najzaujímavejšie určite patrí vystúpenie v nemeckom Mannheime v roku 2007. Tu sme sa zúčastnili štvorylky 80tich žrebcov z pätnástich štátnych žrebčínov deviatich národností. Je to zapísané aj v Guinessovej knihe rekordov. Ďalej veľké podujatie bolo v rakúskom Welse, kde sme otvárali slávnostný galaprogram európskeho jazdeckého veľtrhu Pferd Wels 2014. V tom istom roku sme sa zúčastnili osláv 500tého výročia založenia nemeckého štátneho žrebčína Marbach. Tu sme po prvýkrát v histórii mali spoločnú choreografiu s Vysokou školou španielskou z Viedne.  Rád spomínam aj na spoločné vystúpenie s Lipicou počas osláv 90teho výročia založenia nášho žrebčína. Takéto spoločné vystúpenie sme absolvovali aj v Budapešti, kde naraz predvádzalo cviky nad zemou asi dvadsať koní. Okrem našich koní a koní z Lipice tam vystupovali aj kone z maďarského žrebčína Szilvásvárad. Každý rok sa zúčastňujeme niekoľkých takýchto podujatí a vystúpení.

Aké máte ciele do budúcnosti?

Určite každý vie, že 90% populácie lipicanov je bielej farby. Tu v Topoľčiankach sme zaradili do výcviku aj čisto čierne žrebce. Niekoľko z nich už absolvovalo výkonnostné skúšky a sú zaradené v klasickej škole. Pred dvoma rokmi sme v rámci predpremiéry galaprogramu ku dňu otvorených dverí v Národnom žrebčíne zajazdili aj čierno-bielu štvorylku. Momentálne máme dvoch čiernych žrebcov, ktorí robia cviky nad zemou, a to kurbetu a lévadu. Mojim snom, alebo cieľom do budúcnosti je mať aj čiernu kapriolu a pesádu. V rámci vystúpenia by bolo určite pre divákov zaujímavé a aj jedinečné sledovať všetky hlavné cviky predvedené bielymi aj čiernymi lipicanmi.

Ďakujem Vám za rozhovor a verím, že sa Vám podarí naplniť Vaše ambície.

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/informacie?start=100#sigProIdf317100e34

Ďalšia zlatá medaila pre Národný žrebčín…

Uplynulý víkend, 7.-8.9.2019 sa v jazdeckom areáli Cedos Trenčín Nozdrkovce konali parkúrové preteky, ktoré boli zároveň Majstrovstvami západoslovenskej oblasti SR. Kategóriu seniorov tvorí parkúr na úrovni 130 cm a v prípade rovnosti výsledkov sa o víťazovi rozhoduje v rozoskakovaní.

Tento rok sa na štart postavilo sedem jazdeckých dvojíc zo západoslovenskej oblasti. Národný žrebčín reprezentovala Kristína Flaková s koňom Panavia. Je to mohutná 8 ročná kobyla po Charisma z matky po Papillon z chovu Národného žrebčína Topoľčianky. Štyri jazdecké dvojice absolvovali bezchybné základné kolo, takže sa s napätím čakalo ako dopadne rozoskakovanie. Jedinú čistú jazdu predviedla práve Kristína Flaková a Panavia a tým sa stali majstrami v parkúrovom skákaní pre západoslovenskú oblasť SR. Striebornú medailu vybojoval Marko Halo s kobylou Regata z chovu Národného žrebčína z domáceho klubu JK Trenčín Nozdrkovce a bronz získala Pavla Sládková s koňom Rubel z JK Štefi Čachtice.

Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/informacie?start=100#sigProIdea8849f823

Agrokomplex 2019

Tak ako každoročne, tak aj v tomto roku sa konala v priestoroch Národného výstaviska Agrokomplex, štátny podnik, medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2019. Tento rok si Agrokomplex pripísal už neuveriteľný 46. ročník konania tejto obľúbenej výstavy, nielen u chovateľov a odbornej verejnosti, ale aj u všetkých milovníkov zvierat. Svedčí o tom aj skutočnosť, že počas konania výstavy od 22.-25.8. 2019, navštívilo toto podujatie vyše 100 tisíc návštevníkov. Prezentovalo sa tu viac ako 650 vystavovateľov z domova a zo zahraničia.

Súčasťou medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu bola aj Národná výstava hospodárskych zvierat. Výstavu otvorila podpredsedníčka vlády SR a ministerka poľnohospodárstva Gabriela Matečná. Programu sa zúčastnili vzácni hostia, okrem iných aj prezident SR Ivan Gašparovič. V rámci slávnostného otvorenia bola prezentovaná aj štvorylka v podaní lipicanských žrebcov a jazdcov z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. Tá sa tešila priazni početnej diváckej kulisy a dokázala, že lipican je plemeno, ktoré bolo právom zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/informacie?start=100#sigProId714b0f70a8

NÁVŠTEVA STÁLEJ KOMISIE SENÁTU ČR PRE ROZVOJ VIDIEKA

Dňa 5.9.2019 navštívili zástupcovia Stálej komisie Senátu ČR pre rozvoj vidieka Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Vzácnu návštevu privítal na nádvorí jazdiarne riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný. Súčasťou návštevy bola prehliadka historickej jazdiarne a predvedenie typických predstaviteľov plemien koní, ktoré sa v Národnom žrebčíne chovajú od roku 1921.

Po prehliadke hipologickej expozície sa hostia zapísali do pamätnej knihy Národného žrebčína.

Členovia delegácie:

sen. Jiří Oberfalzer - Podpredseda Senátu, vedúci delegácie
sen. Miroslav Nenutil - Predseda „Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
sen. Petr Šilar - Podpredseda komisie
sen. Emílie Třísková - Členka komisie
sen. Karel Kratochvíle - Člen komisie
sen. Petr Holeček - Člen komisie
pani Jitka Pilařová - Tajomníčka komisie

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/informacie?start=100#sigProIdc9b9874e31

Prípravy na majstrovstvá sveta dvojzáprahov vrcholia

Majstrovstvá sveta dvojzáprahov sa konajú každé dva roky. Tento rok bude miestom diania nemecký Drebkau 11.-15.9.2019. Kvalifikáciu na toto vrcholové športové podujatie splnil Miroslav Matúška. Zapriaha lipicany z chovu Národného žrebčína Topoľčianky - Favory XII-8, Favory XII-6 a Neapolitano XI-45.

Momentálne prebieha posledná príprava pred majstrovstvami. V dňoch 2.-3.9.2019 opätovne prijal pozvanie skúsený a uznávaný maďarský záprahár Zoltán Nyul. V podobe intenzívneho sústredenia sa dolaďujú posledné detaily a odovzdávajú cenné rady. Ekipa vyrazí na dlhú cestu do Drebkau 9.9.2019.

Držíme palce a prajeme veľa úspechov!

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/informacie?start=100#sigProIdad21a1f101

Drezúrne preteky 26.-28.07.2019

Majstrovstvá SR Pony a mladých koní 2019

V dňoch od 26.-28. júla sa v Národnom žrebčíne opäť konali veľké drezúrne preteky. Tento krát išlo o Majstrovstvá SR v kategórii pony a mladých koní. Všetky súťaže boli otvorené a na úrovniach Z,L,S a T zbierali jazdci s lipicanmi cenné body do rebríčka Lipican Cupu. Finále sa bude konať v maďarskom Szilvásvárade koncom augusta. Počasie bolo tento krát nesmierne vrtošivé a predviedlo širokú škálu svojich podôb.

Bolo to podujatie s medzinárodnou účasťou. Medzi 56 nahlásenými koňmi boli okrem slovenských aj pretekári z Maďarska, Nemecka a Českej republiky. Na čele rozhodcovského zboru stál pán Peter Juhász (SVK), ostatnými  členmi boli Dagmar Kočiová (SVK), Iva Schützová (CZE),  Simona Fialová (CZE) a Ilona Kružíková (CZE).

Otváracie kolá

V prvý súťažný deň bolo počasie veľmi horúce. Teploty dosahovali až 35°C. Napriek tomu jazdecké dvojice podávali pekné výkony. V drezúrnej úlohe pre 4 ročné kone boli dve oddelenia. Medzi 4 ročnými koňmi sa najviac darilo Kornélii Šályovej a Georgovi Clooneymu z Hippoclubu Liptovská Sielnica. V kategórii 5-6 ročných koní si prvenstvo odniesla Linda Kilíková a Rocky Diamond z JK Horse Club Nitra. Nasledovala drezúrna úloha opäť pre mladé kone, tento krát úloha pre 5 ročné kone na úrovni „L“. V kategórii 4 ročných koní súťažila jedine Kornélia Šályová a George Clooney, v oddelení pre 5-6 ročné kone bolo až osem účastníkov a najviac sa darilo maďarskému reprezentantovi Istvanovi Marschallovi s koňom Conversano XXXIV-7 Konyak. V otvorenej  súťaži na úrovni „Z“ najlepšie zajazdila Diana Cingelová na koni Largo z JK Ivanka pri Dunaji. V úlohe pre poníky s najvyšším percentom zvíťazila jej oddielová kolegyňa Diana Hunová a Sans Gene. Ešte pred obednou pauzou sa odjazdila úloha „L“. Tu zvíťazila domáca jazdkyňa Michaela Horná a Lorry. 13 jazdeckých dvojíc sa postavilo na štart v úlohe na úrovni „S“. Najlepším sa stal opäť domáci jazdec Peter Vančo  s koňom Liliane. Prvenstvo obhájil aj v posledných dvoch súťažiach na stupni „ST“ a „T“, ale tento krát s lipicanským žrebcom Conversanom XIII-47, s ktorým je úradujúcim majstrom SR v seniorskej kategórii.

Daždivá sobota a prvé kolá MSR

Druhý deň pretekov výrazne ovplyvnilo počasie. Ráno sa odjazdili iba dve úlohy, „Z“ a „L“ a preteky museli byť prerušené kvôli búrke sprevádzanej bleskami a prudkým dažďom. Prvé kolo M SR Pony sa preto konalo v hale. Keďže prudký dážď stále pretrvával aj v popoludňajších hodinách, po dohode s účastníkmi pretekov, hlavným rozhodcom a technickým delegátom sa rozhodlo, že aj prvé kolo MSR 5-6 ročných koní sa bude konať v hale. Ostatné súťaže museli byť kvôli nepriaznivému počasiu zrušené.

MSR

V nedeľu jazdcov privítalo krásne slnečné ráno s vyhliadkou na ďalší horúci letný deň. Napriek veľkému množstvu vody, ktorá spadla v predchádzajúci deň, bol povrch v obdĺžniku vynikajúci. Počasie vydržalo až do neskorého popoludnia, kedy preteky museli byť opäť na chvíľu prerušené, kvôli krátkej búrke. Našťastie dážď aj vietor ustal a dojazdili sa všetky súťaže.

V majstrovstvách SR mladých koní sa vyhodnotila kategória 5-6 ročných koní. Zlatú medailu získala Linda Kilíková a Rocky Diamond z JK Horse Club Nitra. Striebro zostalo doma v Topoľčiankach, vďaka Michaele Hornej a Lorry. Bronzovú medailu vybojovala Paraskevi Spišáková a Junior z JK Equipolis.

Majsterkou SR v kategórii pony sa stala Dianka Hunová a Sans Gene z JK Ivanka pri Dunaji. Striebro vybojovala Júlia Martyneková a Ninus z JK Over Žilina. Bronzovú medailu získala Nela Remenárová a Aisha z JK Poľný Kesov.

Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších športových úspechov!

Všetky výsledky nájdete na stránkach www.nztopolcianky.sk, www.drezura.wbl.sk alebo www.sjf.sk

Špeciálne poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí venovali do súťaží hodnotné ceny. Boli to firmy: Ovoticoo Nitra, Cavalor, Chateau Topoľčianky, Heineken Nitra, Dalibor Gregor, Národný žrebčín Topoľčianky a JK pri NŽ Topoľčianky.

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/informacie?start=100#sigProId8f02d52526

Text, foto: NŽT

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre 2019

V dňoch od 5. do 7. júla 2019 sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky konali najvýznamnejšie drezúrne preteky roka – otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúrnom jazdení. Sily si prišlo zmerať 60 jazdeckých dvojíc. Počas trojdňového zápolenia mohli diváci sledovať takmer tristo štartov na rôznych úrovniach, od stupňa Z až po T, vrátane úloh pre mladé kone.

Výborné technické podmienky,  komorná atmosféra pretekov a dobrá organizácia sem aj tento rok prilákala celú slovenskú drezúrnu špičku. Národný žrebčín, v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre kone a jazdcov, vytvoril nové zázemie pre ustajnenie koní.  Boxy sú celoročne umiestnené v nových stanoch na oplotenom pozemku hneď vedľa administratívnej budovy. Tu majú kone vytvorené kompletné zázemie vrátane sprchovacích boxov, skladiska sena a slamy, hnojiska a smetných nádob. Okolie stanov je oddrenážované a cesty medzi nimi sú vysypané štrkom, čo zabezpečuje dostatočný komfort aj v prípade daždivého počasia. Kolbisko je obkolesené novými sedačkovými tribúnami so slnečníkmi. Návštevníci môžu komfortne sledovať dianie v hlavnej aréne.

Rozhodcovský zbor bol zložený z významných osobností. Hlavným rozhodcom bol medzinárodný slovenský rozhodca Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD, ďalej Peter Juhász, z Čiech prišla skúsená rozhodkyňa Ing. Iva Schützová a jej kolegyňa Ing. Dana Kuřítková. Z Maďarska prijala pozvanie Barbara Franyó.

Piatok 5.7.2019

Príjemné letné počasie sprevádzalo športové zápolenie jazdeckých dvojíc počas celého podujatia. V piatok prebehlo sedem súťaží od úrovne „Z“ po „ST“. Okrem otvorených súťaží sa  jazdili prvé kolá majstrovských súťaží v kategórií starších juniorov, mladých jazdcov a seniorov.

Prvou súťažou bola úloha pre mladé kone na úrovni „Z“ FEI úloha pre 4-ročné kone. Vyhodnocovala sa v dvoch kategóriách, 4-ročné kone a 5-6ročné kone. Medzi 4-ročnými zvíťazil domáci jazdec David Kintšer a Conversano XIII-60. Prvenstvo v staršej kategórii zostalo doma, zvíťazila Michaela Horná s perspektívnou kobylou Lorry. Druhou súťažou bola úloha na úrovni „Z“ FEI Deti-Úvodná úloha A. Hodnotili sa dve oddelenia, otvorená súťaž a zvlášť deti. V oboch kategóriách zvíťazila Sofia Laura Petranová s koňom Piaf z NDKG Chorvátsky Grob. V nasledovnej súťaži stupňa „L“ FEI Deti družstvá si prvenstvo odniesla Zoya Ledecká a Vandato z JK Balunky Bratislava. Na úrovni „LS“ sa najviac darilo domácej jazdkyni Martine Nittnaus a Nautice. V „esku“ FEI Juniori úvodná úloha zvíťazila Petra Pechová a Fürst Lothario z JK Ivanka pri Dunaji. Posledné dve súťaže boli na úrovni „ST“. V prvej zvíťazil Peter Vančo a jeho čierny lipican Conversano XIII-47 z JK pri NŽ Topoľčianky a v druhom „ST“ ho na stupienku víťazov vystriedala jeho oddielová kolegyňa Michaela Horná a Forever.

Sobota a nedeľa sa niesli predovšetkým v dvojkolovom boji o majstrovské tituly. Podmienky na otvorenie majstrovských súťaží boli splnené v kategórii detí, ml. juniorov, st. juniorov a seniorov.

M SR Detí

V kategórii detí o majstrovský titul bojovalo 8 dvojíc. Zlato získala Dorotka Jurštáková na koni Grigoris S z JK Trenčín Nozdrkovce. Striebro a bronz si domov odniesla Sofia Laura Petranová s koňmi Przedswit XIX-16/Chocolate a Piaf z NDKG Chorvátsky Grob.

M SR ml. juniori

V kategórii mladších juniorov sa na štart postavilo 5 dvojíc. Zlatú medailu získala Zoya Ledecká a Vandato z JK Balunky Bratislava. Ela Benediková s koňom Hornett z JK VIDA Bratislava si vybojovala striebro a bronz putoval do JK Horse Club Nitra vďaka Linde Kilíkovej a jej valachovi Rocky Diamond.

M SR st. juniori

V starších junioroch zlato aj striebro získala Michaela Balážová s koňmi Gajlu a Marengo z JK Martin – Záturčie. Tretie miesto obsadila a bronzovú medailu získala Martina Výbohová s koňom Enimo z JK Masarykov dvor.

M SR Seniori

V seniorskej kategórii tento rok bojovalo 7 dvojíc. Po divácky atraktívnom druhom kole, kedy sa jazdili voľné zostavy na hudbu na úrovni „T“ sa sčítali výsledky a novým majstrom SR v kategórii seniorov sa stal Peter Vančo a Conversano XIII-47 z JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky. Striebro vybojovala Michaela Pechová s Edgarom z JK Ivanka pri Dunaji a bronz zostal v Národnom žrebčíne Topoľčianky, získala ho Kristína Flaková a Conversano VI-47.

Novým majstrom a vicemajstrom vo všetkých kategóriách, víťazom otvorených súťaží a všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Kompletné výsledky nájdete na stránke www.sjf.sk , www.drezura.wbl.sk  a www.nztopolcianky.sk .

Špeciálne poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí venovali do súťaží hodnotné ceny. Boli to firmy: Cavalor, Agrotami Nitra, Heineken Nitra, Národný žrebčín Topoľčianky a JK pri NŽ Topoľčianky.

Zoznam účastníkov otvorených M SR v drezúre 5.-7.7.2019

Drezúrne preteky - 05.-07.07.2019: ONLINE VÝSLEDKY

 

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/informacie?start=100#sigProIdb00ce86907

Text, foto: NŽT

Jarná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu v Národnom Žrebčíne „Topoľčianky“, š.p. - 15.-16.05.2019

dsc 0006VÝBEROVÁ   KOMISIA

•    Ing. Péter Görözdi – predseda
•    MVDr. Štefan Karahuta
•    Ing. Eugen Feherváry
•    Ing. Juraj Kovalčík
•    Ing. František Grácz

 

Predvýber žrebcov, Topoľčianky 09.05.2019

2Komisia:
Ing. Juraj Kovalčík                  predseda komisie
Ing. Kovalčík Emil, PhD.          člen komisie
Ing. Sokol Samuel                   člen komisie
Ing. Michaela Horná, PhD.     členka komisie
Ing. Kamil Šulko                      člen komisie

 


S komisiou spolupracoval:
Miroslav Matúška, vedúci strediska Jazdiareň

Veterinárny dozor:    MVDr. Dušan Solár

Miesto konania:         Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p.
                                    Jazdiareň

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky - 2019

dsc 57621.máj sa už tradične spája s Dňom otvorených dverí, ktorý je nesmierne populárny medzi širokou verejnosťou. Tento rok to bol už XIX. ročník privítania novej chovateľskej, športovej a turistickej sezóny.  Príjemné jarné  počasie prilákalo do Topoľčianok viac ako 13 000 návštevníkov.

Navždy nás opustil Siglavy XIII Corvetta…

5Dňa 19.apríla 2019 vo veku 25 rokov nás navždy opustil jeden z najvýznamnejších lipicanských žrebcov Národného žrebčína – Siglavy XIII Corvetta.

3. ročník LIPICAN CUPu bol otvorený v Szilvásvárade

513.-14. marca 2019 sa v maďarskom Szilvásvárade konali otvorené národné drezúrne preteky s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa nieslo v znamení tretieho ročníka drezúrneho seriálu Lipican Cup. Tak ako v uplynulej sezóne, aj tento rok bude pozostávať zo štyroch kôl. Prvé dve sa konajú v Szilvásvárade, druhé dve v Topoľčiankach a finále vyvrcholí opäť v Szilvásvárade. Hlavnou myšlienkou podujatia je podporiť chovateľov, majiteľov a jazdcov plemena lipican v športovej využiteľnosti týchto ušľachtilých zvierat.

Drezúrny tím na medzinárodných a národných pretekoch v Motešiciach

dsc 0006V dňoch 22.-24.3.2019 sa v Motešiciach konali medzinárodné preteky CDI 1*. V tzv. "malej runde" reprezentovali JK pri NŽ Topoľčianky tri jazdecké dvojice: Kristína Flaková a Conversano VI-47, Michaela Horná a Forever a Peter Vančo s Conversano XIII-47. Vo svojej kategórii celkovo obsadili druhé, tretie a štvrté miesto. GRATULUJEME.

Dňa 17. 3. 2019 nás náhle opustil Fridrich Pisara

pisara parte2Fridrich Pisara sa narodil 19. 7. 1940 v Brunovciach.

Tento zanietený koniar a odborník celý svoj život zasvätil chovu koní a jazdectvu. Ako predseda PD Soblahov sa zaslúžil o vznik jazdeckého centra v Trenčíne – Soblahove, ktoré pretrvalo dodnes. „Koniarska“ verejnosť ho poznala ako zakladajúceho člena Zväzu chovateľov koní na Slovensku a prvého predsedu predstavenstva ZCHKS. Ceneným odborníkom bol nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, predovšetkým v Českej republike.

Navždy naše rady opustil vzácny človek.

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť smútiacej rodine.

Posledná rozlúčka bude v Dome smútku Juh, Trenčín 21.3.2019 o 14,00 hod.

Drezúrne sústredenie s Gyula Dallosom

dsc 0174V dňoch 13.-14.3.2019 sa konalo ďalšie zo série drezúrnych sústredení s uznávaným maďarským jazdcom a trénerom Gyula Dallosom. Zúčastneným jazdcom a koňom to opäť prinieslo nové poznania a drahocenné tréningové rady. Pozrite si krátku fotogalériu.

Galavečer SJF za sezónu 2018

Každoročne Slovenská jazdecká federácia organizuje na konci športovej sezóny slávnostný gala večer, na ktorom sú ocenení tí najlepší jazdci a kone v každej jazdeckej disciplíne.

Ing. Franz Josef Schröder

schroder

Odišiel veľký rakúsky hipológ európskeho formátu, ktorý celý svoj život zasvätil tradičným plemenám koní. Zaslúžil sa o zachovanie karpatského plemena huculského koňa. Až do svojej smrti pôsobil v internacionálnom zväze huculského koňa (HIF) ako medzinárodný koordinátor.

Ing. Franz Josef Schröder. R.I.P.

Kalendár podujatí pre rok 2019

 
 
  
logo_nzt PLÁN ŠPORTOVÝCH, CHOVATEĽSKÝCH A KULTÚRNO–SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V NŽ TOPOĽČIANKY V ROKU 2019

 

19.-22.4.
Veľká noc v Národnom žrebčíne
30.4.
Generálka DOD
1.5.
DOD
8.5.
Rodinné výlety
9.5.
Predvýber žrebcov GR
1.-2.6.
Parkúrové preteky
9.6.
Dostihy
30.6.
Dostihy
5.-7.7.
MSR Drezúra – deti, ml. st. juniori, ml. jazdci, seniori
26.-28.7.
MSR Drezúra – ml. kone, pony, M ZSO Drezúra – deti, juniori, seniori
29.8.
Rodinné výlety
1.9. Rozlúčka s letom
27.-29.9.
MSR Záprahy – H1, H2
19.10.
Hubertus
6.12.
Mikuláš
 „PRÍCHOD MIKULÁŠA DO NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY“ Dňa 6.12.2018 (štvrtok)

„PRÍCHOD MIKULÁŠA DO NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY“ Dňa 6.12.2018 (štvrtok)Aj tento rok si Mikuláš a jeho družina nenechali ujsť príležitosť na návštevu Národného žrebčína v Topoľčiankach. Jazdecká hala sa zaplnila tými najmenšími divákmi, ktorí si každoročne vychutnávajú túto tradíciu v priestoroch žrebčína.

Napriek chladnému počasiu sa prví návštevníci začali schádzať v priestoroch historickej jazdiarne už od pätnástej hodiny. Využili možnosť povoziť sa v kočoch ťahaných krásnymi lipicanmi a prezrieť si historickú jazdiareň, ktorá svojou výzdobou dotvárala čarovnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.