Info

Decembrovým dňom otvorených dverí žrebčín ukončil sezónu

 Posledná minuloročná akcia definitívne ukončila športovú, turistickú a chovateľskú sezónu v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Už od skorého rana vládla v jazdiarni Národného žrebčína sviatočná atmosféra. Tú dopĺňala bohatá vianočná výzdoba, svietiace vianočné stromčeky a pohodová atmosféra. Tej sa prišli nadýchať nielen  tí skôr narodení, ale predovšetkým deti, ktorých sa zišlo v slovenskej Mekke chovu koní naozaj neúrekom. 

Titul Európskeho šampióna získla žrebec z Národného žrebčína Topoľčianky

Klikowa (Poľsko)

V dňoch 11. – 12. augusta sa v poľskom žrebčinci KLIKOWA (1955) konal v poradí už II. MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIONÁT HUCULSKÝCH KONÍ. Poľsko je krajinou s najpočetnejším zastúpením tohto horského plemena Karpát. Populácia plemenných kobýl v poľskom chove predstavuje viac ako 1600 kusov a 214 plemenných žrebcov (tabuľka 1). Prevaha poľských huculských koní bola značná aj na šampionáte.

Majster sveta v dvojzáprahoch Vilmos Lazár s koňom z Národného žrebčína Topoľčianky

WARKA (POL)

V poľskej Warke sa v dňoch 31.8. – 2.9.2007 konali Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch. Potešiteľnou správou pre topoľčianskych chovateľov vzácnych lipicanov je to, že majstrom sveta sa stal maďarský, niekoľkonásobný majster sveta Vilmos Lazár, s hlavným koňom, ktorého zakúpil z Topoľčianok – lipicanom Neapolitanom XII-8.

Topoľčianky po 25-rokoch obnovili tradíciu štvorápravhov

Píber (05.909.2007)

Štátny žrebčín Píber usporiadal v dňoch 3.-5. augusta 2007 medzinárodné záprahové preteky dvojzáprahov a štvorzáprahov. V historickom prostredí žrebčína Píber sa konali zároveň majstrovstvá Rakúska štvorzáprahov. Nechýbala tu špička domácich reprezentantov.

Svetový rekord a zápis do Guinnessovej knihy rekordov za účasťi jazdcov a koní z Národného žrebčína

Mannheim (Nemecko)

Desaťtisíce divákov, špička európskych parkúrových jazdcov, riaditelia európskych veľkochovov koní, čelní funkcionári FEI, štátni predstavitelia Nemecka a davy nadšencov burácali v neuveriteľnom potlesku v  „Standing ovations“ počas večerného GALA programu v Mannheime „Európskej štvorylke“, ktorá vojde do dejín a navždy sa zapíše do Guinnessovej knihy rekordov.

Z drezúrnych obdĺžnikov...

19. 05. Memoriál plk. Klapala, Moravany u Brna

V drezúrnej úlohe stupňa „L“ (DD) štartovalo13 jazdeckých dvojíc. 1. miesto obsadila češka Tereza Pavlová na koni Zekon (63,23%). Peter Vančo skončil s Rétorikom druhý (62,26%) a s Filou tretí (62,15%).

Szilvásvárad po prvé, po druhé, po tretie...

Szilvásvárad (Maďarsko)
V Szilvásvárade v Maďarsku sa každý rok konajú záprahové preteky, ktoré sú bohaté svojou účasťou aj sprievodným programom. Maďarskí vozatajci patria medzi svetovú špičku v tomto športe, preto je o silnú konkurenciu vždy postarané. Aj tento rok sa v dňoch 10. – 12. augusta zúčastnilo v súťaží viac ako 60 záprahov, medzi nimi tiež Slovinci, Rumuni, Česi, Rakúšania a Slováci. Stáva sa pravidlom, že Slovensko sa prezentuje svojimi lipicánmi aj v galaprograme konajúcom sa v rámci tohto podujatia.

Cviky vysokej školy

Chody a cviky na zemi

Piaf je vznosný klus na mieste, alebo len s malým posunom vpred. Piaf tvorí základ pre všetky náročnejšie cviky nad zemou, pri ktorých kôň potrebuje veľkú silu získanú podsadením v piafe.

Úspech topoľčianskych Shagya-arabov na Európskom šampionáte v Bábolne

V dňoch 6.-8. júla 2007 sa konal Európsky šampionát arabských koní v maďarskej Bábolne. Medzi vyše 150 koňmi sa tohto významného chovateľského podujatia zúčastnilo aj 7 koní z Národného žrebčína Topoľčianky.

Topoľčiansky vozatajci otvorili športovú sezónu v Rakúsku

(ZISTERSDORF, Rakúsko)

Neďaleko hraníc sa v susednom Rakúsku, v mestečku ZISTERSDORF, konali 1. – 3. júna medzinárodné záprahové preteky.

Topoľčianky sa stanú EURÓPSKOU CENTRÁLOU HUCULSKÝCH KONÍ

V Topoľčiankach, v dňoch 1. -2. júna zasadalo predstavenstvo medzinárodnej organizácie H.I.F (Hucul International Federation). Zúčastnili sa ho zástupcovia uznaných chovateľských organizácií zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Na generálnom zasadnutí predsedníctvo jednohlasne odsúhlasilo, že sídlom medzinárodnej organizácie H.I.F sa stanú Topoľčianky.

V Kabiuku bol schválený medzinárodný chovateľský poriadok plemena SHAGYA ARAB

Krása a ušľachtilosť, elegancia tvarov, vznosné a elastické chody. To sú  pevne zakódované znaky plemena shagya arab, ktoré sa snaží človek cielenou plemenitbou a prísnym výberom už viac ako 170 rokov udržať v populácii arabských koní. Arabské kone patria medzi najviac portrétované a fotografované kone na svete. Svoje známe exteriérové prednosti spolu s pevnou konštitúciou a plodnosťou sa snažili chovatelia prostredníctvom arabských koní zabudovať aj do ostatných plemien. Veď spomeňme len anglického plnokrvníka, ktorého predkovia pochádzajú z arabských koní. Ich pôvody však nájdete aj u plemien pony, chladnokrvných koní, ale aj vysoko výkonných teplokrvných koní s uplatneným vo všetkých športových disciplínach.
19. mája 2007 sa v bulharskom Kabiuku konalo generálne zasadnutie ISG.

Školenie medzinárodných posudzovateľov plemena lipican

Pomerne značné množstvo medzinárodných podujatí s prezentáciami a hodnotením lipicanských koní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou chovu tohto najstaršieho kultúrneho plemena Európy. Medzinárodná organizácia LIF (Lipizzan International Federation) usporiadala v rakúskom Bad Tazmannsdorfe medzinárodné školenie hodnotiteľov.

Nové žrebce v zemskom chove a predvýber žrebcov

Na základe žiadosti majiteľov žrebcov, ktorých plemennú knihu vedie Národný žrebčín Topoľčianky, sa uskutočnili predvýbery žrebcov na jesenné skúšky výkonnosti. Skúšky výkonnosti absolvujú žrebce podľa platných štatútov plemenných kníh a STN 46 63 10 Plemenné kone v Národnom žrebčíne Topoľčianky.

17.04.2007 sa uskutočnil  predvýber žrebca Dahoman XI-19, vo vlastníctve Varga Ladislav, Vinné 14, 072 31 Vinné.

Tradičný deň otvorených dverí v národnom žrebčíne Topoľčianky

V poradí 7. ročník tradičného dňa otvorených dverí odštartoval chovateľskú, športovú a turistickú sezónu v Národnom žrebčíne Topoľčianky dňa 1. mája.  Už od skorého rána panoval v areály žrebčína čulý ruch. Ozývalo sa erdžanie koní, štrnganie postrojov, pripravovali sa bričky, maratónske buginy, koče pre návštevníkov a dolaďoval sa slávnostný galaprogram.

Finále Šampionátu mladých koní slovenského teplokrvníka

Športová testácia je jedným z najdôležitejších spôsobov kontroly úžitkovosti športových plemien koní. Každý chovateľ pri výbere rodičovského páru sleduje výkonnostnú úroveň potenciálnych rodičov. Ak má k dispozícii čo najviac výsledkov, jeho voľba je zjednodušená.

Dvojitý aplauz

Podtitul: V Národnom žrebčíne Topoľčianky bol počas dňa otvorených dverí dôvod na dvojitý potlesk.
Perex: Topoľčianky boli v prvý májový deň plné áut, ktoré parkovali po celom mestečku. Čím bližšie k žrebčínu, tým ich bolo viacej. Podľa poznávacích značiek sa dalo usudzovať, že návštevníci prišli z celého Slovenska.
Tento dátum už tradične patril v Národnom žrebčíne v Topoľčianky Dňu otvorených dverí. Jediný štátny žrebčín na Slovensku oficiálne otvoril svoju športovú, chovateľskú a turistickú sezónu.